Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-04-23

Sammanträde 2015-04-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö Stationsgata 21

1 Val av justerare och dag för justering

3 Fastställande av föredragningslista

4 Anmälan av föregående protokoll

Medborgarförslag

5 Anmälan av medborgarförslag om regnskydd på hundgården i Solberga

7 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Remissärenden

8 Motion (M) om bättre förutsättningar för jämlika motionsspår

- remiss från kommunstyrelsen, KS 272/2015
Dnr 1.5.1.85-2015 (18/5)

9 Ansökan om serveringstillstånd vid Herrängens Gårds Café

Anmälningsärenden

10 Ekonomisk månadsrapport per mars månad

11 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

12 Redovisning av delegationsbeslut

13 Protokoll från pensionärsrådet

14 Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

15 Protokoll från förvaltningsgruppen

16 Minnesanteckningar från tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

18 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

19 Protokoll från sociala delegationen

20 Gemensam ramavtalsupphandling av insatser för personer med missbruk från Stockholms stad 2016-2017

Dnr 2.2.2.95-2015
Omedelbar justering

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Fastställande av föredragningslista

§4 Anmälan av föregående protokoll

§5 Anmälan av medborgarförslag om regnskydd på hundgården i Solberga

§7 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

§8 Motion (M) om bättre förutsättningar för jämlika motionsspår - remiss från kommunstyrelsen, KS 106-272/2015

§9 Ansökan om serveringstillstånd vid Herrängens Gårds Café - remiss från tillståndsenheten, SoN 9.1-03355/2015

§10 Ekonomisk månadsrapport per mars månad

§11 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

§12 Redovisning av delegationsbeslut

§13 Protokoll från pensionärsrådet

§14 Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

§15 Protokoll från förvaltningsgruppen

§16 Minnesanteckningar från tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

§17 Information från förvaltningen

§18 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

§19 Protokoll från sociala delegationen