Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-06-17

Sammanträde 2015-06-17

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö Stationsgata 21

1 Val av justerare och dag för justering

3 Fastställande av föredragningslista

4 Anmälan av föregående protokoll

Medborgarförslag

5 Anmälan av medborgarförslag om lekpark vid Långsjöbadet

6 Svar på medborgarförslag om regnskydd på hundgården i Solberga

Remissärenden

8 Remiss av betänkandet Moderniserad studiehjälp

- remiss från kommunstyrelsen, KS 0585/2015
Dnr 1.5.1.165-2015 (25/6)

9 Komplettering avseende ärendeansvar för ensamkommande flyktingbarn

- remiss från kommunstyrelsen, KS 156-624/2015
Dnr 1.5.1.134-2015 (3/7)

10 Detaljplan för utbyggnad av Kämpetorpsskolan, idrottshall och förskola (Medaljongen 3 m.fl.)

- remiss från stadsbyggnadskontoret, S-Dp 2014-05492
Dnr 1.5.3.187-2015 (23/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

11 Ekonomisk månadsrapport per maj månad

12 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

13 Protokoll från pensionärsrådet

14 Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

15 Protokoll från förvaltningsgruppen

16 Minnesanteckningar från tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

17 Information från förvaltningen

18 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

19 Protokoll från sociala delegationen

20 Nedläggning av utredning om faderskap enligt 2 kap 7 § 1 p. föräldrabalken (FB)

21 Nedläggning av utredning om faderskap enligt 2 kap 7 § 1 p. föräldrabalken (FB)

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (270 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Fastställande av föredragningslista

§4 Anmälan av föregående protokoll

§5 Anmälan av medborgarförslag om lekpark vid Långsjöbadet

§6 Svar på medborgarförslag om regnskydd på hundgården i Solberga

§8 Remiss av betänkandet Moderniserad studiehjälp

§9 Komplettering avseende ärendeansvar för ensamkommande flyktingbarn

§10 Detaljplan för utbyggnad av Kämpetorpsskolan, idrottshall och förskola (Medaljongen 3 m.fl.)

§11 Ekonomisk månadsrapport per maj månad

§12 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

§13 Protokoll från pensionärsrådet

§14 Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

§15 Protokoll från förvaltningsgruppen

§16 Minnesanteckningar från tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

§17 Information från förvaltningen

§18 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

§19 Protokoll från sociala delegationen