Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-11-19

Sammanträde 2015-11-19

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö Stationsgata 21

1 Val av justerare och dag för justering

3 Fastställande av föredragningslista

4 Anmälan av föregående protokoll

Medborgarförslag

5 Anmälan av medborgarförslag om gatukonst

6 Svar på medborgarförslag om utegym vid Apelsinparken eller Kristallparken

Beslutsärenden

7 Sammanträdestider för stadsdelsnämnden 2016

7:X Upphandling av ramavtal för parkinvesteringar och andra anläggningsarbeten

Anmälningsärenden

8 Yttrande över remissen om samråd för Spårväg Syd

9 Ekonomisk månadsrapport per oktober månad

10 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

11 Redovisning av delegationsbeslut

12 Protokoll från pensionärsrådet

13 Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

14 Protokoll från förvaltningsgruppen

15 Minnesanteckningar från tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

16 Information från förvaltningen

17 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

18 Protokoll från sociala delegationen

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Fastställande av föredragningslista

§4 Anmälan av föregående protokoll

§5 Anmälan av medborgarförslag om gatukonst

§6 Svar på medborgarförslag om utegym vid Apelsinparken

§7 Sammanträdestider för stadsdelsnämnden 2016

§7:X Upphandling av ramavtal för parkinvesteringar och andra anläggningsarbeten

§8 Yttrande över remissen om samråd för Spårväg Syd

§9 Ekonomisk månadsrapport per oktober månad

§10 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

§11 Redovisning av delegationsbeslut

§12 Protokoll från pensionärsrådet

§13 Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

§14 Protokoll från förvaltningsgruppen

§15 Minnesanteckningar från tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

§16 Information från förvaltningen

§17 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

§18 Protokoll från sociala delegationen