Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-01-02

Sammanträde 2017-01-02

Datum
Klockan
08:00
Plats

1 Val av justerare och dag för justering

3 Anmälan av ledamöter och ersättare i stadsdelsnämnden 2017

Beslutsärenden

4 Val av social delegation 2017

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Fastställande av föredragningslista

§4 Anmälan av ledamöter och ersättare i stadsdelsnämnden 2017