Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-06-15

Sammanträde 2017-06-15

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsgata 21

1 Val av justerare och dag för justering

3 Fastställande av föredragningslista

4 Anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

5 Revidering av riktlinjer för föreningsbidrag

Remissärenden

7 Reviderade riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid i Stockholms stad - svar till kommunstyrelsen (KS 171-803/2017)

8 Satsning på yrkesmentorsprogram för nyanlända - svar till kommunstyrelsen (KS 106-495-2017) om motion (2017:16)

Anmälningsärenden

10 Ekonomisk rapport för maj

11 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

12 Redovisning av delegationsbeslut

13 Protokoll från pensionärsrådet

14 Protokoll från funktionshinderrådet

15 Protokoll från förvaltningsgruppen

16 Minnesanteckningar från tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

17 Information från förvaltningen

Slutet sammanträde

19 Protokoll från sociala delegationen

20 Begränsningar i umgänget enligt 14 § 2 st 1 p LVU

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Fastställande av föredragningslista

§4 Anmälan av föregående protokoll

§10 Ekonomisk rapport för maj

§11 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

§12 Redovisning av delegationsbeslut

§13 Protokoll från pensionärsrådet

§14 Protokoll från funktionshinderrådet

§15 Protokoll från förvaltningsgruppen

§16 Minnesanteckningar från tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

§17 Information från förvaltningen

§18 Frågor från nämnden

§19 Protokoll från sociala delegationen