Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-08-24

Sammanträde 2017-08-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsgata 21

1 Val av justerare och dag för justering

3 Fastställande av föredragningslista

4 Anmälan av föregående protokoll

Medborgarförslag

5 Upprustning av lekplats i Långbro park

6 Anlägga utomhusgym

Remissärenden

8 Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5)

10 Införande av japanska toaletter på vård- och omsorgsboenden

11 Utveckla och kvalitetssäkra hemtjänsten

14 Gångplan för Huddinge kommun

15 Program för Östberga

16 Motion om en stadsdelsnämndsreform

Anmälningsärenden

17 Ekonomisk rapport för juli

18 Redovisning av ej verkställda beslut till IVO, kvartal 2/2017

19 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

20 Redovisning av delegationsbeslut

21 Protokoll från pensionärsrådet

22 Protokoll från funktionshinderrådet

23 Protokoll från förvaltningsgruppen

24 Information från förvaltningen

Slutet sammanträde

26 Protokoll från sociala delegationen

2017-06-29, 2017-07-12, 2017-08-10

27 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 9 § FB

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Fastställande av föredragningslista

§4 Anmälan av föregående protokoll

§17 Ekonomisk rapport för juli

§18 Redovisning av ej verkställda beslut till IVO, kvartal 2/2017

§19 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

§20 Redovisning av delegationsbeslut

§21 Protokoll från pensionärsrådet

§22 Protokoll från funktionshinderrådet

§23 Protokoll från förvaltningsgruppen

§24 Information från förvaltningen

§25 Frågor från nämnden

§26 Protokoll från sociala delegationen