Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-10-18

Sammanträde 2018-10-18

Datum
Klockan
18:00
Plats
Långbrodalsskolan

1 Val av justerare och dag för justering

3 Fastställande av föredragningslista

4 Anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

5 Uppföljning av Solberga vård- och omsorgsboende, korttidsvård och dagverksamhet

6 Uppföljning av ISS Facility Services AB

7 Utse utredare i adoptionsärenden

Remissärenden

8 Strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2018/430
Dnr 1.5.1.262-2018
Omedelbar justering

Anmälningsärenden

10 Ekonomisk rapport för september

11 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

12 Redovisning av delegationsbeslut

13 Protokoll från funktionshinderrådet

14 Protokoll från pensionärsrådet

15 Protokoll från förvaltningsgruppen

16 Information från förvaltningen

Slutet sammanträde

18 Protokoll från sociala delegationen

19 Upphandling av driftentreprenad för servicehusrestaurang samt leverans av heldygnskost till vård- och omsorgsboende

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Fastställande av föredragningslista

§4 Anmälan av föregående protokoll

§5 Uppföljning av Solberga vård- och omsorgsboende, korttidsvård och dagverksamhet Dnr 1.2.1.316-2018

§6 Uppföljning av ISS Facility Services AB Dnr 1.2.1.304-2018

§7 Utse utredare i adoptionsärenden Dnr 1.1.4-2018

§8 Strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2018/430 Dnr 1.5.1.262-2018

§10 Ekonomisk rapport för september Dnr 1.2.1.81-2018

§11 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter Dnr. 1.6.84-2018

§12 Redovisning av delegationsbeslut Dnr. 1.1.120-2018

§13 Protokoll från funktionshinderrådet

§14 Protokoll från pensionärsrådet

§15 Protokoll från förvaltningsgruppen

§16 Information från förvaltningen

§17 Frågor från nämnden

§18 Protokoll från sociala delegationen