Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2019-02-07

Sammanträde 2019-02-07

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret

1 Val av justerare och dag för justering

3 Fastställande av föredragningslista

4 Anmälan av föregående protokoll

Medborgarförslag

5 Förbättringar vid Långsjöbadet

Anmälan av medborgarförslag
Dnr 1.2.4.432-2018

6 Upprustning av lekplatsen Fem Fålars brunn

Svar på medborgarförslag
Dnr 1.2.4.345-2018

7 Stadsodling i Långbro park

Svar på medborgarförslag
Dnr 1.6.233-2018

9 Skolchef till förskoleverksamheten

10 Revidering av delegationsordning

11 Parkinvesteringar och reinvesteringar på parkmark 2020-2022

12 Uppföljning av enheten för äldre

13 Uppföljning av Älvsjö gruppbostäder, servicebostad och daglig verksamhet

14 Uppföljning av hantverkscaféet Rondellen

15 Uppföljning av Havskatten - stödboende och boendestöd

16 Plan för uppföljning av omsorgen om personer med funktionsnedsättning

17 Plan för uppföljning av äldreomsorgen

18 Tillsyn av försäljning av folköl och tobak

18:X Föreningsbidrag 2019

Remissärende

19 Ansökan om serveringstillstånd från Buffalo Bill Burgers & Steaks AB

Svar på remiss från socialförvaltningen, SoN 9.1.1.12962/2018
Dnr 1.5.2.16-2019

Anmälningsärenden

20 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

21 Verkställda och ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 4/2018

22 Redovisning av delegationsbeslut

23 Protokoll från funktionshinderrådet

24 Protokoll från pensionärsrådet

25 Protokoll från förvaltningsgruppen

26 Minnesanteckningar från tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

27 Information från förvaltningen

Slutet sammanträde

29 Protokoll från sociala delegationen

2019-01-02, 2019-01-10, 2019-01-24

30 Anmälan av beslut enligt LVU

31 Anmälan av beslut enligt LVU

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Fastställande av föredragningslista

§4 Anmälan av föregående protokoll

§5 Förbättringar vid Långsjöbadet Anmälan av medborgarförslag Dnr 1.2.4.432-2018

§6 Upprustning av lekplatsen Fem fålars brunn Svar på medborgarförslag Dnr 1.2.4.345-2018

§7 Stadsodling i Långbro park Svar på medborgarförslag Dnr 1.6.233-2018

§9 Skolchef till förskoleverksamheten Dnr 1.1.4-2019

§10 Revidering av delegationsordning Dnr 1.1.3-2019

§11 Parkinvesteringar och reinvesteringar på parkmark 2020-2022 Ansökan till trafikkontoret Dnr 3.1.8-2019

§12 Uppföljning av enheten för äldre Dnr 1.2.1.355-2018

§13 Uppföljning av Älvsjö gruppbostäder, servicebostad och daglig verksamhet Dnr 1.2.1.399-2018

§14 Uppföljning av hantverkscaféet Rondellen Dnr 1.2.1.400-2018

§15 Uppföljning av Havskatten -­ stödboende och boendestöd Dnr 1.2.1.401-2018

§16 Plan för uppföljning av omsorgen om personer med funktionsnedsättning Dnr 1.2.1.14-2019

§17 Plan för uppföljning av äldreomsorgen Dnr 1.2.1.13-2019

§18 Tillsyn av försäljning av folköl och tobak Redovisning av 2018 och tillsynsplan för 2019 Dnr 1.3.1.407-2019

§18:X Föreningsbidrag 2019 Dnr 5.4.296-2018

§19 Ansökan om serveringstillstånd från Buffalo Bill Burgers & Steaks AB Svar på remiss från socialförvaltningen, SoN 9.1.1-12962/2018 Dnr 1.5.2.16-2019

§20 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

§21 Verkställda och ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 4/2018 Dnr 1.2.1.15-2019

§22 Redovisning av delegationsbeslut Dnr 1.1.122-2019

§23 Protokoll från funktionshinderrådet

§24 Protokoll från pensionärsrådet

§25 Protokoll från förvaltningsgruppen

§26 Minnesanteckningar från tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

§27 Information från förvaltningen

§28 Frågor från nämnden

§29 Protokoll från sociala delegationen