Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2019-05-15

Sammanträde 2019-05-15

Datum
Klockan
16:30
Plats
Älvsjörummet

1 Val av justerare och tid för justering

3 Fastställande av föredragningslista

Beslutsärende/slutet sammanträde

4 Begränsningar i umgänget enligt 1 § 2 st 1 p. LVU

Sekretesshandlingar får inte komma i orätta händer och måste efter avslutad hantering lämnas för destruktion. Om du kommer till sammanträdet ska du lämna kvar handlingarna i sammanträdesrummet. Om du inte är med vid sammanträdet måste du komma ihåg att i efterhand återlämna handlingarna till nämndsekreteraren.

§1 Val av justerare och tid för justering

§3 Fastställande av föredragningslista