Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämndens arkivutskott > Sammanträde 2022-04-21

Sammanträde 2022-04-21

Datum
Klockan
15:45
Plats
Skype

2 Anmälan av föregående protokoll

3 Anmälningsärenden

- Stadsarkivets beslut enligt delegation
- Stadsarkivets månadsrapport mars 2022

4 Stadsarkivets underlag för budget 2023 med inriktning 2024 och 2025

5 Upphandling av ramavtal för digitiseringstjänster för Stadsarkivet och anslutande förvaltningar och bolag

6 Information och övriga frågor

§1 Val av protokolljusterare

§2 Anmälan av föregående protokoll

§4 Stadsarkivets underlag för budget 2023

§5 Upphandling av ramavtal för

§6 Information och övriga frågor