Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämndens arkivutskott > Sammanträde 2022-09-22

Sammanträde 2022-09-22

Datum
Klockan
16:00
Plats

§1 Val av protokolljusterare

§2 Anmälan av föregående protokoll

§3 Tertialrapport 2 2022 Stadsarkivet

§4 Funktionshindersrådens arbetssätt och

§5 Information och övriga frågor