Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämndens arkivutskott > Sammanträde 2015-08-20

Sammanträde 2015-08-20

Datum
Klockan
16:00
Plats
Kungsklippan 6

2 Godkännande av dagordning

Ärenden till kulturnämnden den 25 augusti

3 Remissvar Motion (2015:11) om förslag att år 2016 ska firas som ett frihetsår för yttrande- och tryckfrihet, SSA dnr 1.6-11126/2015

Anmälningsärenden

4 Remissvar gallringsråd om kartor och ritningar hos kommuner och landsting/regioner, dnr 1.6-9987/2015

5 Anmälan av stadsarkivariens beslut enligt delegation

6 Stadsarkivets månadsrapport juli

7 Stadsarkivarien informerar om aktuella frågor

§2 Godkännande av dagordning

§3 Remissvar Motion (2015:11) om förslag att år 2016 ska firas som ett frihetsår för yttrande- och tryckfrihet, SSA dnr 1.6-11126/2015

§4 Remissvar gallringsråd om kartor och ritningar hos kommuner och landsting/regioner, dnr 1.6-9987/2015

§5 Anmälan av stadsarkivariens beslut enligt delegation

§6 Stadsarkivets månadsrapport juli

§7 Stadsarkivarien informerar om aktuella frågor