Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämndens arkivutskott > Sammanträde 2015-12-03

Sammanträde 2015-12-03

Datum
Klockan
16:00
Plats
Kungsklippan 6

3 Remissvar om Ökat ansvar till servicenämnden för centrala upphandlingar

4 Remissvar om Program för upphandling och inköp samt klausul om antidiskriminering och meddelarfrihet

5 Stadsarkivarien informerar om aktuella frågor

§2 Verksamhetsplan 2016 Stadsarkivet

§3 Remissvar om Ökat ansvar till servicenämnden för centrala upphandlingar

§4 Remissvar om Program för upphandling och inköp samt klausul om antidiskriminering och meddelarfrihet

§5 Stadsarkivarien informerar om aktuella frågor

§6 Övriga frågor

Datum för arkivutskottets sammanträden 2016 bifogas detta protokoll.