Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämndens arkivutskott > Sammanträde 2016-02-04

Sammanträde 2016-02-04

Datum
Klockan
17:00
Plats
Kungsklippan 6

3 Remissvar om Ökad insyn i fristående skolor

4 Remissvar om Betänkandet Mål och myndighet - en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken

5 Anmälan av stadsarkivariens beslut enligt delegation

6 Stadsarkivarien informerar om aktuella frågor

§2 Verksamhetsberättelse 2015 Stadsarkivet

§3 Kontorsyttrande om Ökad insyn i fristående skolor

§4 Kontorsyttrande om Betänkandet Mål och myndighet ­ en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken

§5 Anmälan av stadsarkivariens beslut enligt delegation

§6 Stadsarkivarien informerar om aktuella frågor