Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämndens arkivutskott > Sammanträde 2016-05-12

Sammanträde 2016-05-12

Datum
Klockan
17:00
Plats
Kungsklippan 6

1 Val av justerare

Ärenden till kulturnämnden den 17 maj

2 Tertialrapport 1 2016 Stadsarkivet

3 Stadsarkivets remissvar om Personalpolicy för Stockholms stad

4 Kontorsyttrande gällande Arkivmyndighet för finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

5 Stadsarkivarien informerar om aktuella frågor

§2 Tertialrapport 1 2016 Stadsarkivet

§3 Stadsarkivets remissvar om Personalpolicy för Stockholms stad

§4 Kontorsyttrande gällande Arkivmyndighet för finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

§5 Stadsarkivarien informerar om aktuella frågor