Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämndens arkivutskott > Sammanträde 2016-08-18

Sammanträde 2016-08-18

Datum
Klockan
17:00
Plats
Kungsklippan 6

1 Val av justerare

Ärenden till kulturnämnden den 23 augusti

2 Förändrad placering av eDoks förvaltning

3 Revidering av riktlinjer till arkivregler för Stockholms stad

5 Stadsarkivets månadsrapport juli

6 Stadsarkivarien informerar om aktuella frågor

§2 Förändrad placering av eDoks förvaltning

§3 Revidering av riktlinjer till arkivregler för Stockholms stad

§4 Stadsarkivets delegationsordning

§5 Stadsarkivets månadsrapport juli

§6 Stadsarkivarien informerar om aktuella frågor