Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämndens arkivutskott > Sammanträde 2022-02-17

Sammanträde 2022-02-17

Datum
Klockan
16:00
Plats

§1 Val av protokolljusterare

§2 Anmälan av föregående protokoll

§4 Stadsarkivets verksamhetsberättelse 2021

§5 Information och övriga frågor