Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-03-20

Sammanträde 2014-03-20

Datum
Klockan
18:30
Plats
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 4, Gotland

Öppet möte
torsdag den 13 mars kl 18:30

Tema Rågsveds fastighetsägare

Samarbet för Läs mer...ökad trygghet och attraktivitet

Ulf Malm vd Rågsveds fastighetsägare och Magdalena Bosson vd Familjebostäder, informerar

Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med stadsdelsnämndens politiker

1 Val av justerare och dag för justering

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan av föregående protokoll

Medborgarförslag

4 En organisation som medför gemenskap - svar på medborgarförslag

5 Förskolan paviljongen vid Sturebyskolan - svar på medborgarförslag

Beslutsärenden

6 Månadsrapport för februari 2014 (utsändes senare)

7 Inrättande av förskolepaviljong, Svärdlångsvägen - inriktnings- och genomförandeärende

8 Bättre placering av planerad gruppbostad på Handelsvägen

Dnr 79-2014-1.1. - svar på skrivelse från (V), (S), (MP)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Bostadslösa EU-migranter - svar på skrivelse från (V), (S)

10 Program mot främlingsfientlighet och rasism i Enskede-Årsta-Vantör - svar på skrivelse från (V), (S)

11 Förordnande av ledamot att fatta ordförandebeslut

12 Fyllnadsval till sociala delegationen efter Magnus Dannqvist (S)

13 Utseende av delgivningsmottagare

Remissärenden

14 Ändrade riktlinjer för tobaks- och folkölstillsynen samt kontroll av receptfria läkemedel - svar till kommunstyrelsen

(omedelbar justering)
Dnr 832-2013-1.5.1.

15 Fossilbränsleoberoende organisation 2030, svar till kommunstyrelsen (omedelbar justering)

16 Förslag till strategi för att motverka hemlöshet i Stockholms stad 2014-2019 - svar till kommunstyrelsen (omedelbar justering)

18 Stadsdelsdirektörens information

19 Anmälningsärenden

A. Förteckning över inkomna protokoll, skrivelser m.m.
B. Balanslista över nämndens frågor, skrivelser och uppdrag till nämnden
C. Tjänstemannabeslut (se pärm)
D. Protokoll från Pensionärsrådet, (utsändes senare)
E. Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, (utsändes senare)
F. Protokoll från Förvaltningsgruppen (utsändes senare)
G. Balanslista över inkomna medborgarförslag (se pärm)
H. Lokal krisberedskapsplan

Slutet sammanträde
20 -31
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (220 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Godkännande av dagordning

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 En organisation som medför gemenskap - svar på medborgarförslag

§5 Förskolan paviljongen vid Sturebyskolan - svar på medborgarförslag

§6 Månadsrapport för februari 2014

§7 Inrättande av förskolepaviljong, Svärdlångsvägen - inriktnings- och genomförandeärende­

§8 Bättre placering av planerad gruppbostad på Handelsvägen- svar på skrivelse från (V), (S), (MP)

§9 Bostadslösa EU-migranter ­ svar på skrivelse från (V), (S)

§10 Program mot främlingsfientlighet och rasism i Enskede-Årsta-Vantör - svar på skrivelse från (V), (S)

§11 Fyllnadsval till sociala delegationen efter ledamoten Magnus Dannqvist (S)

§12 Förordnande av ledamot att fatta ordförandebeslut

§13 Utseende av delgivningsmottagare

§14 Ändrade riktlinjer för tobaks- och folkölstillsynen samt kontroll av receptfria läkemedel - svar till kommunstyrelsen

§15 Fossilbränsleoberoende organisation 2030 - svar till kommunstyrelsen

§16 Förslag till strategi för att motverka hemlöshet i Stockholms stad 2014-2019 - svar till kommunstyrelsen

§18 Stadsdelsdirektörens information

§20 Upphandling av verksamhetsdrift av fritidsområde 1 och 2 - tilldelning­