Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-04-10

Sammanträde 2014-04-10

Datum
Klockan
18:00
Plats
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 4, Gotland

Öppet möte
Torsdag den 3 april kl 18:30
Tema: Polisen informerar om sitt arbete i stadsdelsområdet

1 Val av justerare och dag för justering

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan av föregående protokoll

Medborgarförslag

4 Förslag till förbättringar i stadsmiljön i Rågsveds centrum - svar på medborgarförslag

Beslutsärenden

5 Underlag för budget 2015 med inriktning 2016 och 2017

6 Månadsrapport för mars 2014 (utsändes senare)

7 Återrapportering av 2012 års stadsbidrag för att implementera nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom

8 Fyllnadsval till stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor 2011-2014

9 Stärk beroendemottagning vid Gullmarsplan - svar på skrivelse från (V), (S) Dnr 082-2014-1.1.

10 Utöka antalet drop-in pass efter skoltid på ungdomsmottagningen - svar på skrivelse från (V), (S)

11 Bättre samverkan mellan ungdomar och arbetsliv - svar på skrivelse från (MP)

12 En samhällssatsning behövs i Rågsved - svar på skrivelse från (V), (S)

13 Anmälningsärenden

A. Inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m.
B. Tjänstemannabeslut
C. Protokoll från pensionärsrådets sammanträde (utsändes
senare)
D. Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor (utsändes senare)
E. Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde
F. Balanslista över medborgarförslag
G. Balanslista över nämndens skrivelser och uppdrag

15 Stadsdelsdirektörens information

Remissärenden

16 Strategi för ökad cykling i Stockholms stad - svar till kommunstyrelsen

17 Trafikförändringar i SL-trafiken 2014 - 2015, svar på remiss från trafikförvaltningen Stockholms läns landsting - svar till trafikkontoret

18 Förslag till Kajstrategi för Stockholms hamnar- svar till kommunstyrelsen

19 Förslag till detaljplan för Lantarbetaren 13 i stadsdelen Enskede-Gård - svar till stadsbyggnadskontoret (omedelbar justering)

20 Stockholms stads kemikalieplan 2014-2019 - svar till kommunstyrelsen

21 Motion om förstärkning av arbetet mot främlingsfientlighet och rasim genom att Stockholm blir medlem i det europeiska nätverket ECCAR och i svenskt nätverk mot rasim om mot diskriminering, Ann Mari Engel (V) - svar till kommunstyrelsen

22 Förslag till riktlinjer för serveringstillstånd - svar till kommunstyrelsen

23 Förlängning av avtalet med Volvo IT den återstående optionsperioden (2017-2018) samt genomförandet av förnyad centralupphandling av gemensam IT-service (GSIT) - svar till kommunstyrelsen

24 Samråd om förslag till detaljplan för Bysten 1 i stadsdelen Johanneshov, Sdp 2012-14023

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (219 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Godkännande av dagordning

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Förslag till förbättringar i stadsmiljön i Rågsveds centrum ­

§6 Månadsrapport för mars 2014

§7 Återrapportering av 2012 års stadsbidrag för att implementera nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom

§8 Fyllnadsval till stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor 2011-2014

§9 Stärk beroendemottagning vid Gullmarsplan - svar på skrivelse från (V), (S)

§10 Utöka antalet drop-in pass efter skoltid på ungdomsmottagningen - svar på skrivelse från (V), (S)

§11 Bättre samverkan mellan ungdomar och arbetsliv - svar på skrivelse från (MP)

§12 En samhällssatsning behövs i Rågsved - svar på skrivelse från (V), (S)

§15 Förordnade av ytterligare en ledamot att fatta ordförandebeslut

§16 Stadsdelsdirektörens information

§17 Strategi för ökad cykling i Stockholms stad - svar till kommunstyrelsen

§18 Trafikförändringar i SL-trafiken 2014 - 2015, svar på remiss från trafikförvaltningen Stockholms läns landsting - svar till trafikkontoret

§19 Förslag till Kajstrategi för Stockholms hamnar- svar till kommunstyrelsen

§20 Förslag till detaljplan för Lantarbetaren 13 i stadsdelen Enskede-Gård - svar till stadsbyggnadskontoret

§21 Stockholms stads kemikalieplan 2014-2019 - svar till kommunstyrelsen

§22 Motion om förstärkning av arbetet mot främlingsfientlighet och rasim genom att Stockholm blir medlem i det europeiska nätverket ECCAR och i svenskt nätverk mot rasim om mot diskriminering, Ann Mari Engel (V) - svar till kommunstyrelsen

§23 Förslag till riktlinjer för serveringstillstånd - svar till kommunstyrelsen

§24 Förlängning av avtalet med Volvo IT den återstående optionsperioden (2017-2018) samt genomförandet av förnyad centralupphandling av gemensamn IT-service (GSIT) - svar till kommunstyrelsen

§25 Samråd om förslag till detaljplan för Bysten 1 i stadsdelen Johanneshov, Sdp 2012-14023