Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-09-21

Sammanträde 2017-09-21

Datum
Klockan
19:00
Plats
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 8 A

Öppet möte
kl. 18:30-19:00
Välkommen att träffa dina politiker!

1 Val av justerare och dag för justering

2 Fastställande av dagordning

Medborgarförslag

3 Upprustning av området mellan Struthatten och Stubbekarlen i Hagsätra - svar på medborgarförslag

4 Utegym i Gamla Enskede - svar på medborgarförslag

6 Allaktivitetshus i Östberga

Dnr 1.1.-467/2017 (kommer senare)

6:a Kartläggning av lokaltillgången för föreningar i Enskede-Årsta-Vantör samt svar på skrivelse från (L)

7 Flytt av kostenheten - inriktningsärende

8 Utredning om möjligheten att utöka förskolan på - Vingåkersvägen 22-26 - inriktningsärende

9 Anmälningsärenden

A. Förteckning över inkomna protokoll, skrivelser, m.m.
B. Tjänstemannabeslut, se pärm
C. Protokoll från Pensionärsrådets sammanträde (utsändes senare)
D. Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor (utsändes senare)
E. Balanslista över nämndens uppdrag och skrivelser till förvaltningen.

10 Förskoleundersökningen 2017 -anmälningsärende

12 Stadsdelsdirektörens information

Remissärenden

13 Riktlinjer för handläggning inom socialtjänstens äldreomsorg - svar till kommunstyrelsen

14 Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck - svar till kommunstyrelsen

15 Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad 2018-2022

16 Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022

17 Utbildning, undervisning och ledning, reformvård till stöd för en bättre skola - var till kommunstyrelsen

17:a Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling

18 Tillsynsärende enligt 20 § tobakslagen (1993:581) gällande Hagsätra Godis

19 Nedläggning av faderskap enligt 2 kap 7 § FB

20 Överflyttning av vårdnad till särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § FB

21 Ansökan om ändring av vårdnad enligt 6 kap 10 c § FB

22 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Fastställande av dagordning

§3 Upprustning av området mellan Struthatten och Stubbekarlen i Hagsätra - svar på medborgarförslag

§4 Utegym i Gamla Enskede - svar på medborgarförslag

§6:a Kartläggning av lokaltillgången för föreningar i Enskede-Årsta-Vantör samt svar på skrivelse från (L)

§7 Flytt av kostenheten till mer ändamålsenlig lokal - inriktningsärende

§8 Utredning om möjligheten att utöka förskolan på - Vingåkersvägen 22-26 - inriktningsärende

§10 Förskoleundersökningen 2017 -anmälningsärende

§12 Stadsdelsdirektörens information

§13 Riktlinjer för handläggning inom socialtjänstens äldreomsorg - svar till kommunstyrelsen

§14 Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck - svar till kommunstyrelsen

§15 Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad 2018-2022

§16 Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022

§17 Utbildning, undervisning och ledning, reformvård till stöd för en bättre skola - svar till kommunstyrelsen

§17:a Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling - svar till kommunstyrelsen

§18 ­- 22 Slutet sammanträde