Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2019-10-24

Sammanträde 2019-10-24

Datum
Klockan
18:30
Plats
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 8 A, Johanneshov

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

2 Fastställande av dagordning

Beslutsärenden

4 Månadsrapport september 2019

5 Uppföljning av medborgarkontorets verksamhet

8 Verksamhetsuppföljning – Förebyggande verksamhet

9 Verksamhetsuppföljning – Skogsgläntas vård- och omsorgsboende/ Smultronhemmet och Grangården

Remissärenden

10 Möjligheternas Stockholm – vision 2040, KS 2019/483

12 Samråd om förslag till detaljplan för Älvsjö 1:1 i stadsdelen Rågsved

13 Ansökan om serveringstillstånd för Ong Vietnam

14 Anmälningsärenden

A. Förteckning över inkomna protokoll, skrivelser, m.m.(se pärm)
B. Delegationsbeslut, se pärm
C. Protokoll från Pensionärsrådets sammanträde (utsändes senare)
D. Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor (utsändes senare)
E. Protokoll från förvaltningsgruppen (utsändes senare)
F. Balanslista över nämndens uppdrag till förvaltningen, (delas ut på gruppmötet)

16 Stadsdelsdirektörens information

Slutet sammanträde

17 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

18 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

19 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

20 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

21 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

22 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

23 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

24 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

25 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 a § föräldrabalken (FB)

26 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 a § föräldrabalken (FB)

27 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 9 § föräldrabalken (FB)

28 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 9 § föräldrabalken (FB)

29 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 9 § föräldrabalken (FB)

30 Anmälan av sociala delegationens protokoll

31 Begränsning i umgänget enligt 14 kap 2 st 1 p LVU

32 Begränsning i umgänget enligt 14 kap 2 st 1 p LVU

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Fastställande av dagordning

§4 Månadsrapport september 2019

§5 Uppföljning av medborgarkontorets varsamhet

§8 Verksamhetsuppföljning – Förebyggande verksamhet

§9 Verksamhetsuppföljning – Skogsgläntans vård- och omsorgsboende/ Smultronhemmet och Grangården

§14 Anmälningsärenden

§16 Stadsdelsdirektörens information

§17 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap.

§18 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. föräldrabalken (FB)

§19 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. föräldrabalken (FB)

§20 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. föräldrabalken (FB)

§21 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. föräldrabalken (FB)

§22 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. föräldrabalken (FB)

§23 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. föräldrabalken (FB)

§24 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. föräldrabalken (FB)

§25 Överflyttning av vårdnaden till särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 a § föräldrabalken (FB)

§26 Överflyttning av vårdnaden till särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 a § föräldrabalken (FB)

§27 Anmälan av behov av särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 9 § föräldrabalken (FB)

§28 Anmälan av behov av särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 9 § föräldrabalken (FB)

§29 Anmälan av behov av särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 9 § föräldrabalken (FB)

§30 Anmälan av sociala delegationens protokoll från 10 oktober och 17 oktober 2019

§31 Begränsning i umgänget enligt 14 kap. 2 stycket 1 punkten lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

§32 Begränsning i umgänget enligt 14 kap. 2 stycket 1 punkten lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)