Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2020-10-22

Sammanträde 2020-10-22

Datum
Klockan
18:30
Plats
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 8 A, Johanneshov

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

2 Fastställande av dagordning

Skrivelser

3 Svar på skrivelse från (S) – Trygghetsskapande åtgärder vid gångväg vid Gullmarsplan

4 Svar på skrivelse från (S), (V), (Fi) – Att skydda och värna våra äldre med anledning av covid-19

5 Svar på skrivelse från (S) , (V), (Fi) – Ett starkt föreningsliv efter covid-19 pandemin

6 Svar på skrivelse från (S), (V), (Fi) – Om stadsdelens arbete mot rasism

7 Svar på skrivelse från (V) – Om lokalt åtgärdsprogram för Magelungen och Forsån

Beslutsärenden

8 Månadsrapport september år 2020

Dnr: EÅV 2020/109 (Senare utskick)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Rapportering till IVO av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 2 år 2020

Remissärenden

11 Samråd om förslag till detaljplan för del fastigheten Årsta 1:1 m.fl. (Årstafältet etapp 4A) inom stadsdelarna Årsta och Östberga, S-Dp 2017-06550

12 Samråd om förslag till detaljplan för del fastigheten Årsta 1:1 m.fl. (Årstafältet etapp 4B) inom stadsdelarna Årsta och Östberga, S-Dp 2017-19529

13 Anmälningsärenden

A. Förteckning över inkomna protokoll, skrivelser, m.m. dnr EÅV 2020/2 (se pärm)
B. Delegationsbeslut, se pärm
C. Protokoll från pensionärsrådets sammanträde (sammanträdet för oktober är inställt)
D. Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor (sammanträdet för oktober är inställt)
E. Protokoll från förvaltningsgruppen (utsändes senare)
F. Balanslista över nämndens uppdrag till förvaltningen, (delas ut på gruppmötet)

16 Stadsdelsdirektörens information

Slutet sammanträde

17 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 a § FB

18 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 a § FB

19 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 9 § FB

20 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 9 § FB

21 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 9 § FB

22 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 9 § FB

23 Anmälan av sociala delegationens protokoll

24 Yttrande till IVO över beslutsunderlag inför tillsynsinsats med anledning av den pågående smittspridningen av covid-19 i Sverige

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Fastställande av dagordning

§8 Månadsrapport september 2020

§10 Rapportering till IVO av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 2 år 2020

§11 Samråd om förslag till detaljplan för del fastigheten Årsta 1:1 m.fl. (Årstafältet etapp 4A) inom stadsdelarna Årsta och Östberga , S -Dp 2017 - 06550

§12 Samråd om förslag till detaljplan för del fastigheten Årsta 1:1 m.fl. (Årstafältet etapp 4B) inom stadsdelarna Årsta och Östberga , S -Dp 2017 - 19529

§13 Anmälningsärenden

§16 Stadsdelsdirektörens information

§17 Överflyttning av vårdnaden till särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 a § föräldrabalken (FB)

§18 Överflyttning av vårdnaden till särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 a § föräldrabalken (FB)

§19 Anmälan av behov av särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 9 § föräldrabalken (FB)

§20 Anmälan av behov av särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 9 § föräldrabalken (FB)

§21 Anmälan av behov av särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 9 § föräldrabalken (FB)

§22 Anmälan av behov av särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 9 § föräldrabalken (FB)

§23 Anmälan av sociala delegationens protokoll från 8 oktober och 21 oktober 2020

§24 Yttrande till IVO över beslutsunderlag inför tillsynsinsats med anledning av den pågående smittspridningen av covid - 19 i Sverige. Yttrande till IVO efter möjlighet att lämna yttrande, dnr 3.5.1 - 21938/2020