Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2021-02-25

Sammanträde 2021-02-25

Datum
Klockan
18:30
Plats
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 8 A, Johanneshov

1 Val av justerare och dag för justering

2 Fastställande av dagordning

Medborgarförslag

3 Konstgräs i den så kallade kaninburen i Aspöparken

Skrivelser

7 Svar på skrivelse från (S), (V), (Fi) – Skrivelse om våldet under pandemin

8 Svar på skrivelse från (S), (V), (Fi) – Öppna upp nämndssammanträden via länk

Beslutsärenden

9 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds verksamhetsberättelse 2020

Dnr: EÅV 2021/22 (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
9. Bilaga 1 - Verksamhetsberättelse 2020 till nämnd .pdf (1 502 kb) 9. Bilaga 1.1 - Blankettsett sdn14.pdf (347 kb) 9. Bilaga 1.2.1 - BR 20201231.pdf (276 kb) 9. Bilaga 1.2.2 - RR 20201231.pdf (285 kb) 9. Bilaga 1.3.1 - Slutrapport Eco-asfalt Klimatinvesteringar .pdf (208 kb) 9. Bilaga 1.3.2 - Slutrapport El-cyklar Klimatinvesteringar .pdf (151 kb) 9. Bilaga 1.3.3 - Slutrapport LED- Förskolan Klimatinvesteringar .pdf (183 kb) 9. Bilaga 1.3.4 - Slutrapport Växtbäddar med Biokol Klimatinvesteringar.pdf (152 kb) 9. Bilaga 1.3.5 - Slutrapport LOD-anläggningar Klimatinvesteringar.pdf (102 kb) 9. Bilaga 1.4.1 - Uppföljning trygghetsinvestering belysning m.m till Kolerakyrkogården.pdf (280 kb) 9. Bilaga 1.4.2 - Uppföljning trygghetsinvestering belysning olika platser.pdf (1 321 kb) 9. Bilaga 1.4.3 - Uppföljning trygghetsinvestering belysning plaskdamm Grynkvarnsparken.pdf (167 kb) 9. Bilaga 1.4.4 - Uppföljning trygghetsinvestering gångtunnlar Högdalen.pdf (605 kb) 9. Bilaga 1.4.5 - Uppföljning trygghetsinvestering hundrastgårdar.pdf (1 288 kb) 9. Bilaga 1.4.6 - Uppföljning trygghetsinvestering Ledstjärna i Högdalen.pdf (1 355 kb) 9. Bilaga 1.4.7 - Uppföljning trygghetsinvestering montering av nya bommar.pdf (62 kb) 9. Bilaga 1.4.8 - Uppföljning trygghetsinvestering Rågsved.pdf (1 101 kb) 9. Bilaga 1.5 - Uppföljning av internkontrollplanen.pdf (127 kb) 9. Bilaga 1.6 - Underlag till Stockholms stads Förskolerapport 2020.pdf (331 kb) 9. Bilaga 2 - Verksamhetsuppföljningar bokslut.pdf (41 kb)

10 Uppdatering av Enskede -Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds delegationsordning

11 Förtida avslut av driftavtal med Vardaga Äldreomsorg AB för Mårtensgårdens VoB, samt uppsägning av hyresavtal för inhyrningsobjektet Mårtensgårdens VoB

Dnr: EÅV 2027/71 (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Anmälningsärenden

A. Förteckning över inkomna protokoll, skrivelser, m.m. dnr EÅV 2021/2 (se pärm)
B. Delegationsbeslut, se pärm
C. Protokoll från pensionärsrådets sammanträde (sammanträdet för februari är inställt)
D. Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor (sammanträdet för februari är inställt)
E. Protokoll från förvaltningsgruppen (utsändes senare)
F. Balanslista över nämndens uppdrag till förvaltningen, (delas ut på gruppmötet)

17 Uppföljning av dataskyddsarbetet i Enskede-Årsta-Vantör 2020 – årsrapport från dataskyddsombudet

19 Stadsdelsdirektörens information

Slutet sammanträde

20 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 § FB

21 Återkallande av talan hos tingsrätten gällande beslut enligt 6 kap 8a § FB, överflyttning av vårdand

22 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Fastställande av dagordning

§9 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds verksamhetsberättelse

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
9. Bilaga 1 - Verksamhetsberättelse 2020 till nämnd .pdf (1 502 kb) 9. Bilaga 1.1 - Blankettsett sdn14.pdf (347 kb) 9. Bilaga 1.2.1 - BR 20201231.pdf (276 kb) 9. Bilaga 1.2.2 - RR 20201231.pdf (285 kb) 9. Bilaga 1.3.1 - Slutrapport Eco-asfalt Klimatinvesteringar .pdf (208 kb) 9. Bilaga 1.3.2 - Slutrapport El-cyklar Klimatinvesteringar .pdf (151 kb) 9. Bilaga 1.3.3 - Slutrapport LED- Förskolan Klimatinvesteringar .pdf (183 kb) 9. Bilaga 1.3.4 - Slutrapport Växtbäddar med Biokol Klimatinvesteringar.pdf (152 kb) 9. Bilaga 1.3.5 - Slutrapport LOD-anläggningar Klimatinvesteringar.pdf (102 kb) 9. Bilaga 1.4.1 - Uppföljning trygghetsinvestering belysning m.m till Kolerakyrkogården.pdf (280 kb) 9. Bilaga 1.4.2 - Uppföljning trygghetsinvestering belysning olika platser.pdf (1 321 kb) 9. Bilaga 1.4.3 - Uppföljning trygghetsinvestering belysning plaskdamm Grynkvarnsparken.pdf (167 kb) 9. Bilaga 1.4.4 - Uppföljning trygghetsinvestering gångtunnlar Högdalen.pdf (605 kb) 9. Bilaga 1.4.5 - Uppföljning trygghetsinvestering hundrastgårdar.pdf (1 288 kb) 9. Bilaga 1.4.6 - Uppföljning trygghetsinvestering Ledstjärna i Högdalen.pdf (1 355 kb) 9. Bilaga 1.4.7 - Uppföljning trygghetsinvestering montering av nya bommar.pdf (62 kb) 9. Bilaga 1.4.8 - Uppföljning trygghetsinvestering Rågsved.pdf (1 101 kb) 9. Bilaga 1.5 - Uppföljning av internkontrollplanen.pdf (127 kb) 9. Bilaga 1.6 - Underlag till Stockholms stads Förskolerapport 2020.pdf (331 kb) 9. Bilaga 2 - Verksamhetsuppföljningar bokslut.pdf (41 kb)
Beslut/Protokollsutdrag
§9_prot_20210225.pdf (430 kb)

§11 Förtida avslut av driftavtal med Vardaga Äldreomsorg AB för Mårtensgårdens VoB, samt uppsägning av hyresavtal för inhyrningsobjektet Mårtensgårdens VoB

§17 Uppföljning av dataskyddsarbetet i Enskede-Årsta-Vantör 2020 – årsrapport från dataskyddsombudet

§19 Stadsdelsdirektörens information

§20 Överflyttning av vårdnaden till särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken (FB)

§21 Återkallande av talan hos tingsrätten gällande beslut enligt 6 kap. § 8 a föräldrabalken (FB), överflyttning av vårdnad

§22 Anmälan av sociala delegationens protokoll från den 2 februari, 5 februari och 18 februari 2021