Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2015-03-19

Sammanträde 2015-03-19

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning februari 2015

7 Försäljning av tomträtten Förbrännaren 10 i Sköndal till tomträttshavare

8 Planläggning av båtuppläggningsområde inom fastigheten Ulvsunda 1:4. Planbeställning

9 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Midsommarkransen 1:1 i Midsommarkransen till Belatchew Fastigheter AB

10 Markanvisning för bostäder vid kv Dragningslistan i Hägerstensåsen till Fastighetsförädlarna i Mälardalen AB

11 Markanvisning för bostäder i Gasverksområdet inom fastigheten Hjorthagen 1:3 i stadsdelen Östermalm till Åke Sundvall Projekt AB

12 Svar på remiss av slutbetänkande från Samordning för smarta elnät - Planera för effekt! (SOU 2014:84)

13 Förslag på cykelparkeringstal i nyproduktion

14 Remiss av samråd inom vattenförvaltningen 1 november 2014 - 30 april 2015 (Samråd under förvaltningscykeln 2009-2015). Svar på remiss från kommunstyrelsen

15 Avbryta projektet muddring för strandbad i Fagersjöviken

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret Dnr E2015-00014

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinder-frågor Dnr E2015-00001

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning februari 2015 Dnr E2015-00283

§7 Försäljning av tomträtten Förbrännaren 10 i Sköndal till tomträttshavare Dnr E2012-514-00781

§8 Planläggning av båtuppläggningsområde inom fastigheten Ulvsunda 1:4. Planbeställning Dnr E2015-00349

§9 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Midsommarkransen 1:1 i Midsommarkransen till Belatchew Fastigheter AB Dnr E2013-513-02151

§10 Markanvisning för bostäder vid kv. Dragningslistan i Hägerstensåsen till Fastighetsförädlarna i Mälardalen AB Dnr E2015-00279

§11 Markanvisning för bostäder i Gasverksområdet inom fastigheten Hjorthagen 1:3 i stadsdelen Östermalm till Åke Sundvall Projekt AB Dnr E2012-513-01022

§12 Svar på remiss av slutbetänkande från Samordning för smarta elnät ­ Planera för effekt! (SOU 2014:84) Dnr E2015-00257

§13 Förslag på cykelparkeringstal i nyproduktion Dnr E2013-313-01854

§14 Remiss av samråd inom vattenförvaltningen 1 november 2014 - 30 april 2015 (Samråd under förvaltningscykeln 2009-2015). Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr E2014-­02842

§15 Avbryta projektet muddring för strandbad i Fagersjöviken Dnr E2014-01116