Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2015-04-13

Sammanträde 2015-04-13

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret (A)

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

8 Redovisning av fördelning av arbetsmiljöansvar och uppgifter inom exploateringskontoret (A)

9 Billigare utbyggnad av bredbandsnät. Svar på remiss från kommunstyrelsen (A TK)

10 Motion (2014:17) om Österleden som miljöprojekt genom att kraftigt minska biltrafiken i Stockholm. Svar på remiss från kommunstyrelsen (A)

11 Markanvisning för studentbostäder inom fastigheten Hemholmen 1 i Vårberg till befintlig tomträttshavare Elsafemhundranio KB (PU)

12 Utbyggnad av bostäder, gatuombyggnader m m i Nockebyhov. Reviderat inriktningsbeslut (PU)

13 Överenskommelse om tilläggsavtal till avtal med SLL/SL om avflyttning m.m. från tomträtten till fastigheten Akka 4 (PU)

14 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Liljeholmen 1:1 i Midsommarkransen till AB Familjebostäder (PU)

15 Detaljplan för Nobel Center på Blasieholmen, del av Norrmalm 3:43 i stadsdelen Norrmalm. Svar på remiss av planförslag samt uppdrag att teckna markanvisningsavtal (PU)

16 Överenskommelse om exploatering med försäljning för kontorsändamål inom fastigheten Kristineberg 1:10 och fastigheten Kristineberg 1:4 i Kristineberg till NCC Property Development AB och dotterbolag. Genomförandebeslut (PU)

17 Överenskommelse om exploatering för hotell-, butiks- kommunikations- och bostadsändamål med tomträtts-upplåtelse inom fastigheten Orgelpipan 6 på Norrmalm med Jernhusen Orgelpipan 6 AB (PU)

Norrmalm stdf Dnr E2015-00525
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Intentionsavtalet med IKEA har gått ut, hur förändrar det planerna för Slakthusområdet? Svar på skrivelse från Markus Berensson (C) (PU)

Enskede-Årsta-Vantör stdf Dnr E2015-00376

19 Markanvisning för snabbmatsrestaurang inom fastigheten Tanklocket 1 i Rågsved till befintlig tomträttshavare St1 Sverige AB (PU)

Enskede-Årsta-Vantör stdf Dnr E2015-00502
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Markanvisning för bostadsändamål inom fastigheten Tenoren 4 i Långsjö till SWC Fastigheter AB. (PU)

21 Gatuåtgärder inom del av fastigheterna Gubbängen 1:1, Gubbängen 1:4 och Sköndal 2:1 i Gubbängen och Sköndal med Judiska Församlingen. Reviderat genomförandebeslut (PU)

22 Bostäder inom Racketen 11 i Alvik. Reviderat genomförandebeslut (PU)

23 Markanvisning för inomhusklättring i Gasverksområdet inom fastigheten Hjorthagen 1:3 i Östermalm till Klätterverket Norra Djurgårdsstaden AB (SP)

Östermalms stdf Dnr E2012-513-01022

24 Boverkets förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God Bebyggd miljö. Svar på remiss från kommunstyrelsen (M&T)

25 Systematiskt miljöarbete - miljöeffektiva transporter.

Yttrande över revisionsrapport (M&T) Dnr E2014-02880 OJ * Förkortningar: A = Administration M&V = Mark och värdering PU = Avdelning för projektutveckling SP = Stora Projekt M&T = Miljö och teknik P = Ärende med personalföreträdare OJ = Omedelbar justering * = Beslut erfordras vid dagens sammanträde Mf = Gemensamt med miljöförvaltningen Sbk = Gemensamt med stadsbyggnadskontoret Slk = Gemensamt med stadsledningskontoret Tk = Gemensamt med trafikkontoret Fsk = Gemensamt med fastighetskontoret KuF = Gemensamt med kulturförvaltningen Idf = Gemensamt med idrottsförvaltningen stdf = Gemensamt med respektive stadsdelsförvaltning Sida 5 (5) Fleminggatan 4 Box 8311

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret, dnr E2015-00014

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, dnr E2015-00001

§8 Redovisning av fördelning av arbetsmiljöansvar och uppgifter inom exploateringskontoret, dnr E2015-00385

§9 Billigare utbyggnad av bredbandsnät. Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr E2015-00538

§10 Motion (2014:17) om Österleden som miljöprojekt genom att kraftigt minska biltrafiken i Stockholm. Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr E2015-00172

§11 Markanvisning för studentbostäder inom fastigheten Hemholmen 1 i Vårberg till befintlig tomträttshavare Elsafemhundranio KB, dnr E2015-00504

§12 Utbyggnad av bostäder, gatuombyggnader m.m. i Nockebyhov. Reviderat inriktningsbeslut, dnr E2015-00533

§13 Överenskommelse om tilläggsavtal till avtal med SLL/SL om avflyttning m.m. från tomträtten till fastigheten Akka 4, dnr E2011-550-01315

§14 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Liljeholmen 1:1 i Midsommarkransen till AB Familjebostäder, dnr E2014-01408

§15 Detaljplan för Nobel Center på Blasieholmen, del av Norrmalm 3:43 i stadsdelen Norrmalm. Svar på remiss av planförslag samt uppdrag att teckna markanvisningsavtal, dnr E2015-00449

§16 Överenskommelse om exploatering med försäljning för kontorsändamål inom fastigheten Kristineberg 1:10 och fastigheten Kristineberg 1:4 i Kristineberg till NCC Property Development AB och dotterbolag. Genomförandebeslut, dnr E2015-00873

§17 Överenskommelse om exploatering för hotell-, butiks-, kommunikations- och bostadsändamål med tomträtts-upplåtelse inom fastigheten Orgelpipan 6 på Norrmalm med Jernhusen Orgelpipan 6 AB, dnr E2015-00525

§18 Intentionsavtalet med IKEA har gått ut, hur förändrar det planerna för Slakthusområdet? Svar på skrivelse från Markus Berensson (C), dnr E2015-00376

§19 Markanvisning för snabbmatsrestaurang inom fastigheten Tanklocket 1 i Rågsved till befintlig tomträttshavare St1 Sverige AB, dnr E2015-00502

§20 Markanvisning för bostadsändamål inom fastigheten Tenoren 4 i Långsjö till SWC Fastigheter AB, dnr E2015-00527

§21 Gatuåtgärder inom del av fastigheterna Gubbängen 1:1, Gubbängen 1:4 och Sköndal 2:1 i Gubbängen och Sköndal med Judiska Församlingen. Reviderat genomförandebeslut, dnr E2015-00534

§22 Bostäder inom Racketen 11 i Alvik. Reviderat genomförandebeslut, dnr E2010-512-00710

§23 Markanvisning för inomhusklättring i Gasverksområdet inom fastigheten Hjorthagen 1:3 i Östermalm till Klätterverket Norra Djurgårdsstaden AB, dnr E2012-513-01022

§24 Boverkets förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr E2015-00494

§25 Systematiskt miljöarbete - miljöeffektiva transporter. Yttrande över revisionsrapport, dnr E2014-02880