Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2015-05-21

Sammanträde 2015-05-21

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

Efter sammanträdet hålls följande föredragning:

Bromstensstaden. Reviderat inriktningsb Läs mer...eslut och kvarteret Tora etapp 1. Genomförandebeslut. Föredragande är Natascha Tofilovska och Sophie Dahllöf.

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret (A)

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av minnesanteckningar från möte mellan stadsbyggnadsnämndens presidium och rådet för funktionshinderfrågor

8 Vattenåtgärder i Magelungen (M&V)

9 Överenskommelse om exploatering med tomträtt för bostäder och lokaler inom fastigheterna Vättinge 1 och 3, Hyppinge 1, Kullinge 1, Risinge 1, Öninge 1 samt delar av Akalla 4:1 i stadsdelen Tensta med Victoria Park AB. Genomförandebeslut (PU)

10 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Blackeberg 2:1 och 3:1 i Blackeberg till AB Svenska Bostäder (PU)

11 Samråd om utbyggd tunnelbana mellan Akalla och Barkarby station. Svar på remiss från kommunstyrelsen (PU Tp Slk Sbk Mf Utb Idr Stadsmuséet Rinkeby-Kista stdf Spånga-Tensta stdf)

12 Markanvisning för förskola inom fastigheten Årsta 1:1 och Largen 1 i Årsta till Skolfastigheter i Stockholm AB (PU)

13 Slutredovisning av upprustning Kristinebergs slottspark inom fastigheten Kristineberg Slott 4-6 i Kristineberg (PU)

14 Slutredovisning av Nordenflychtsvägen och Elersvägen vid Kristinebergs stadsdelspark (PU)

15 Förlikningsavtal gällande arrende vid Albano med Roslagsterminalen Fastighetsutveckling Kommanditbolag (PU)

16 Förlikningsavtal rörande merkostnader mellan exploateringsnämnden och Veidekke Bostad AB i projekt Sädesärlan (PU)

17 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostäder inom fastigheten Ordonnansen 5 i Östermalm/Ladugårdsgärdet med Aros Ordonnansen Gärdet ekonomisk förening. Genomförandebeslut (PU)

18 Samarbetsavtal avseende gemensamma frågor kring projekt och verksamheter på järnvägssträckan mellan Stockholm central och Stockholm södra, den så kallade "Getingmidjan" (PU Tk)

19 Exploateringsavtal med Fastighets AB Telefonfabriken avseende Telefonfabriken 1 med flera i Midsommarkransen (PU)

20 Del av Årsta 1:1 i Liljeholmen. Reviderat genomförandebeslut (PU)

21 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Midsommarkransen 1:1 i Midsommarkransen till Besqab Bostadsmark I AB. Reviderat inriktningsbeslut (PU)

22 Markanvisning för tillfälliga bostäder inom fastigheten Västberga 1:1 i Västberga till AB Svenska Bostäder (PU)

23 Kulturkampanjen, befintligt och utökat arrende intill Magelungsvägen och Rågsveds friområde (PU)

24 Markanvisning för skoländamål inom fastigheten Stjärnvalvet 2 i Bandhagen till föreningen Aktiva Studier (PU)

25 Programarbete för del av Trollesundsvägen i Bandhagen. Reviderat inriktningsbeslut (PU)

26 Överenskommelse om exploatering för bostäder och förskola inom fastigheten Enskede Gård 1:1 samt bostäder inom fastigheten Årsta 1:1 i Årsta med JM AB. Årstastråket etapp 1 (PU)

27 Markanvisning för bergrumsgarage inom fastigheten Hjorthagen 1:5 i Östermalm till Stockholm Parkering AB (SP)

28 Markanvisning för parkleksbyggnad inom del av fastigheten Hjorthagen 1.1 i Norra Djurgårdsstaden, Östermalm till fastighetskontoret (SP)

29 Markanvisning för tomträttsupplåtelse med överlåtelse av byggnad för serverhall och fördelningsstation inom del av fastigheten Starkströmmen 1 i Norra Djurgårdsstaden, Östermalm, till Elementica Data Center Construction AB och Fortum Distribution AB (SP)

31 Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat - SMHI på uppdrag av Miljö- och energidepartementet. Svar på remiss från kommunstyrelsen (M&T)

32 Markanvisning för bostadsändamål inom fastigheten Tenoren 4 i Långsjö till SWC Fastigheter AB (PU)

Dnr: Dnr E205-00527

Bordlagt den 13 april 2015 nr 20

33 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Odde 1 och del av Akalla 4:1 i Kista till IBM Svenska AB. Inriktningsbeslut

34 Förslag till riktlinjer för projektspecifika och gröna parkeringstal i Stockholms stad

Bilagor till protokoll
Bilagor EN 21 maj 2015.pdf (79 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret Dnr E2015-00014

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor Dnr E2015-00001

§6 Anmälan av minnesanteckningar från möte mellan stadsbyggnadsnämndens och exploateringsnämndens presidier och rådet för funktionshinderfrågor Dnr E2015-00001

§8 Vattenåtgärder i Magelungen Dnr E2014-01116

§9 Överenskommelse om exploatering med tomträtt för bostäder och lokaler inom fastigheterna Vättinge 1 och 3, Hyppinge 1, Kullinge 1, Risinge 1, Öninge 1 samt delar av Akalla 4:1 i stadsdelen Tensta med Victoria Park AB. Genomförandebeslut Dnr E2012-513-01684

§10 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Blackeberg 2:1 och 3:1 i Blackeberg till AB Svenska Bostäder Dnr E2015-00962

§11 Samråd om utbyggd tunnelbana mellan Akalla och Barkarby station. Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr E2014-02316

§12 Markanvisning för förskola inom fastigheten Årsta 1:1 och Largen 1 i Årsta till Skolfastigheter i Stockholm AB Dnr E2015-00970

§13 Slutredovisning av upprustning Kristinebergs slottspark inom fastigheten Kristinebergs Slott 4-6 i Kristineberg Dnr E2015-00899

§14 Slutredovisning av Nordenflychtsvägen och Elersvägen vid Kristinebergs stadsdelspark Dnr E2015-00898

§15 Förlikningsavtal gällande arrende vid Albano med Roslagsterminalen Fastighetsutveckling Kommanditbolag Dnr E2015-00968

§16 Förlikningsavtal rörande merkostnader mellan exploateringsnämnden och Veidekke Bostad AB i projekt Sädesärlan Dnr E2015-00967

§17 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostäder inom fastigheten Ordonnansen 5 i Östermalm/Ladugårdsgärdet med Aros Ordonnansen Gärdet ekonomisk förening. Genomförandebeslut Dnr E2012-513-00152

§18 Samarbetsavtal avseende gemensamma frågor kring projekt och verksamheter på järnvägssträckan mellan Stockholm central och Stockholm södra, den så kallade "Getingmidjan" Dnr E2015-00311

§19 Exploateringsavtal med Fastighets AB Telefonfabriken avseende Telefonfabriken 1 med flera i Midsommarkransen Dnr E2013-511-01749

§20 Del av Årsta 1:1 i Liljeholmen. Reviderat genomförandebeslut Dnr E2014-513-01463

§21 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Midsommarkransen 1:1 i Midsommarkransen till Besqab Bostadsmark I AB. Reviderat inriktningsbeslut Dnr E2015-000123

§22 Markanvisning för tillfälliga bostäder inom fastigheten Västberga 1:1 i Västberga till AB Svenska Bostäder Dnr E2015-00593

§23 Kulturkampanjen, befintligt och utökat arrende intill Magelungsvägen och Rågsveds friområde Dnr E2014-02879

§24 Markanvisning för skoländamål inom fastigheten Stjärnvalvet 2 i Bandhagen till föreningen Aktiva Studier Dnr E2014-02592

§25 Programarbete för del av Trollesundsvägen i Bandhagen. Reviderat inriktningsbeslut Dnr E2015-00715

§26 Överenskommelse om exploatering för bostäder och förskola inom fastigheten Enskede Gård 1:1 samt bostäder inom fastigheten Årsta 1:1 i Årsta med JM AB. Årstastråket etapp 1 Dnr E2010-211-00799

§27 Markanvisning för bergrumsgarage inom fastigheten Hjorthagen 1:5 i Östermalm till Stockholm Parkering AB Dnr E2015-00914

§28 Markanvisning för parkleksbyggnad inom del av fastigheten Hjorthagen 1:1 i Norra Djurgårdsstaden, Östermalm till fastighetskontoret Dnr E2015-01026

§29 Markanvisning för tomträttsupplåtelse med överlåtelse av byggnad för serverhall och fördelningsstation inom del av fastigheten Starkströmmen 1 i Norra Djurgårdsstaden, Östermalm, till Elementica Data Center Construction AB och Fortum Distribution AB Dnr E2015-01027

§31 Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat - SMHI på uppdrag av Miljö- och energidepartementet. Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr E2015-00864

§32 Markanvisning för bostadsändamål inom fastigheten Tenoren 4 i Långsjö till SWC Fastigheter AB Dnr E2015-00527 Bordlades den 13 april 2015, pkt 20

§33 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Odde 1 och del av Akalla 4:1 i Kista till IBM Svenska AB. Inriktningsbeslut Dnr E2015-00107

§34 Förslag till riktlinjer för projektspecifika och gröna parkeringstal i Stockholms stad Dnr E2015-00923