Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2015-12-10

Sammanträde 2015-12-10

Datum
Klockan
17:00
Plats
Kristallen, Hantverkargatan 3 D

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning november 2015

7 Sammanträdestider för exploateringsnämndens strategiråd 2016

8 Verksamhetsplan 2016 för exploateringsnämnden

9 Promemorian anpassade krav för tillfälliga anläggningsboenden. Anmälan av svar på remiss

10 Samråd för Spårväg Syd. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen

11 Miljömål M 2772-15 angående statens genom Affärsverket Svenska Kraftnäts ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till vattenverksamhet i samband med byggande och drift av tunnelanläggning City Link etapp 2. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen

12 Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession Anneberg till Skanstull, dnr 133-1198/2015. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen

14 Samlad utvecklingsstrategi för City. Motion (2015:50) från Lotta Edholm och Björn Ljung (båda FP). Svar på remiss från kommunstyrelsen

15 Ombyggnad av Rinkeby Allé i Rinkeby samt markanvisning av del av fastigheten Akalla 4:1 till AB Familjebostäder. Genomförandebeslut

16 Markanvisning för fördelningsstation inom fastigheten Åkeshov 1:1 i Nockeby till Ellevio AB

17 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Nockebyhov 2:22 i Nockebyhov till Småa AB

18 Detaljplan för Nya Islandstorget, Blackeberg 3:1 m.fl. i stadsdelen Blackeberg. Svar på remiss av planförslag. Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Blackeberg 3:1 m.fl. i Blackeberg till Byggnads AB Abacus, JM AB och AB Svenska Bostäder

19 Förutsättningar för naturreservat på Norra och Södra Djurgården och Lillsjön

20 Cykelbana på Värtavägen. Reviderat genomförandebeslut. Svar på remiss från kommunstyrelsen

21 Markanvisning för förskola inom fastigheten Blågull 1, del av fastigheten Hässelby Villastad 10:13 samt del av Grimsta 1:2 i Hässelby Villastad till SISAB

22 Överenskommelse om exploatering med försäljning av mark för bostäder inom fastigheten Blomkronan 2 och inom del av fastigheten Hässelby Villastad 28:1 i Hässelby Villastad med Blomkronan AB

23 Markanvisning för kontor inom fastigheten Glädjen 9 i Stadshagen till Akademikerförbundet SSR

24 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Södermalm 8:1 på Södermalm till Erik Wallin Byggnads AB

25 Markanvisning för verksamheter, lätt industri inom fastigheten Örby 4:1 i Högdalen till Fastighets AB Brostaden. Inriktningsbeslut

26 Program för Bagarmossen-Skarpnäck. Svar på remiss av programförslag

27 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Duggregnet 7 och del av Hammarbyhöjden 1:1, i Björkhagen till AB Svenska Bostäder. Inriktningsbeslut

28 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Västberga 1:1 intill kv. Karneolen i Solberga till AB Stockholmshem

29 Markanvisning för bostäder i kv. Fader Bergström i Hägersten till Skanska Mark och Exploatering Nya Hem AB, Ikano Bostad AB och Lennart Ericsson Fastigheter samt för förskolor vid kv. Fader Bergström och på fastigheten Arnljot 21 till Turako AB och vid Förgyllda Bägaren 2 till HEBA Fastighets AB

30 Överenskommelser om exploatering med tomträtt för bostäder med HEFAB Fastighets AB och AB Familjebostäder vid kv. Skattsedeln i Hägerstensåsen. Genomförandebeslut

31 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder inom f.d. fastigheten Lustgården 6 (numera Välmågan 1, 3, 4 och 5) i Stadshagen med JM AB och Stockholms Kooperativa Bostadsförening

32 Frihamnen i Norra Djurgårdsstaden. Utredningsbeslut

33 Samråd om byggskedet för utbyggnad av tunnelbanan till Nacka och söderort. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen

34 Överenskommelse om exploatering med försäljning för bostäder inom del av fastigheten Påsen 8 och del av Hammarbyhöjden 1:1 i Södra Hammarbyhamnen med Kvp 8 Fastighet AB och Kvp 10 Exploatering AB m.fl. Genomförandebeslut

35 Slutredovisning av utbyggnad för bostadsändamål i Norra Djurgårdsstaden, Hjorthagen, delprojekt Norra 1

36 Tidig markreservation för bostäder, handel, kontor m.m. i del av fastigheterna Hjorthagen 1:3 och Ladugårdsgärde 1:9 i Ropsten i stadsdelen Hjorthagen till Wallenstam AB

37 Motion (2015:57) av Anna König Jerlmyr (M) om stadsodling. Svar på remiss från kommunstyrelsen

38 Ökat ansvar till servicenämnden för centrala upphandlingar. Svar på remiss från kommunstyrelsen

39 Program för upphandling och inköp samt klausul om antidiskriminering och meddelarfrihet. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret, Dnr E2015-00014

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, Dnr E2015-00001

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning november 2015, Dnr E2015-00283

§7 Sammanträdestider för exploateringsnämndens strategiråd 2016, Dnr E2015-03030

§8 Verksamhetsplan 2016 för exploateringsnämnden, Dnr E2015-02997

§9 Promemorian anpassade krav för tillfälliga anläggningsboenden. Anmälan av svar på remiss, Dnr E2015-03107

§10 Samråd för Spårväg Syd. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr E2015-02966

§11 Miljömål M 2772-15 angående statens genom Affärsverket Svenska Kraftnäts ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till vattenverksamhet i samband med byggande och drift av tunnelanläggning City Link etapp 2. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr E2015-02580

§12 Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession Anneberg till Skanstull. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr E2015-02089

§14 Samlad utvecklingsstrategi för City. Motion (2015:50) från Lotta Edholm och Björn Ljung (båda FP). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr E2015-02383

§15 Ombyggnad av Rinkeby Allé i Rinkeby samt markanvisning av del av fastigheten Akalla 4:1 till AB Familjebostäder. Genomförandebeslut, Dnr E2009-511-01357

§16 Markanvisning för fördelningsstation inom fastigheten Åkeshov 1:1 i Nockeby till Ellevio AB, Dnr E2015-03235

§17 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Nockebyhov 2:22 i Nockebyhov till Småa AB, Dnr E2015-03267

§18 Detaljplan för Nya Islandstorget, Blackeberg 3:1 m.fl. i stadsdelen Blackeberg. Svar på remiss av planförslag. Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Blackeberg 3:1 m.fl. i Blackeberg till Byggnads AB Abacus, JM AB och AB Svenska Bostäder, Dnr E2015-03270

§19 Förutsättningar för naturreservat på Norra och Södra Djurgården och Lillsjön, Dnr E2015-01195

§20 Cykelbana på Värtavägen. Reviderat genomförandebeslut. Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr E2015-02823

§21 Markanvisning för förskola inom fastigheten Blågull 1, del av fastigheten Hässelby Villastad 10:13 samt del av Grimsta 1:2 i Hässelby Villastad till SISAB, Dnr E2015-02633

§22 Överenskommelse om exploatering med försäljning av mark för bostäder inom fastigheten Blomkronan 2 och inom del av fastigheten Hässelby Villastad 28:1 i Hässelby Villastad med Blomkronan AB, Dnr E2011-513-01714

§23 Markanvisning för kontor inom fastigheten Glädjen 9 i Stadshagen till Akademikerförbundet SSR, Dnr E2015-02845

§24 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Södermalm 8:1 på Södermalm till Erik Wallin Byggnads AB, Dnr E2015-03271

§25 Markanvisning för verksamheter, lätt industri inom fastigheten Örby 4:1 i Högdalen till Fastighets AB Brostaden. Inriktningsbeslut, Dnr E2012-513-00570

§26 Program för Bagarmossen-Skarpnäck. Svar på remiss av programförslag, Dnr E2015-03087

§27 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Duggregnet 7 och del av Hammarbyhöjden 1:1, i Björkhagen till AB Svenska Bostäder. Inriktningsbeslut, Dnr E2015-03243

§28 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Västberga 1:1 intill kv. Karneolen i Solberga till AB Stockholmshem, Dnr E2015-03229

§29 Markanvisning för bostäder i kv. Fader Bergström i Hägersten till Skanska Mark och Exploatering Nya Hem AB, Ikano Bostad AB och Lennart Ericsson Fastigheter samt för förskolor vid kv. Fader Bergström och på fastigheten Arnljot 21 till Turako AB och vid Förgyllda Bägaren 2 till HEBA Fastighets AB, Dnr E2015-03101

§30 Överenskommelser om exploatering med tomträtt för bostäder med HEFAB Fastighets AB och AB Familjebostäder vid kv. Skattsedeln i Hägerstensåsen. Genomförandebeslut, Dnr E2015-02082

§31 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder inom f.d. fastigheten Lustgården 6 (numera Välmågan 1, 3, 4 och 5) i Stadshagen med JM AB och Stockholms Kooperativa Bostadsförening, Dnr E2015-03374

§32 Frihamnen i Norra Djurgårdsstaden. Utredningsbeslut, Dnr E2015-02847

§33 Samråd om byggskedet för utbyggnad av tunnelbanan till Nacka och söderort. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr E2015-02787

§34 Överenskommelse om exploatering med försäljning för bostäder inom del av fastigheten Påsen 8 och del av Hammarbyhöjden 1:1 i Södra Hammarbyhamnen med Kvp 8 Fastighet AB och Kvp 10 Exploatering AB m.fl. Genomförandebeslut, Dnr E2015-00340

§35 Slutredovisning av utbyggnad för bostadsändamål i Norra Djurgårdsstaden, Hjorthagen, delprojekt Norra 1, Dnr E2015-03276

§36 Tidig markreservation för bostäder, handel, kontor m.m. i del av fastigheterna Hjorthagen 1:3 och Ladugårdsgärde 1:9 i Ropsten i stadsdelen Hjorthagen till Wallenstam AB, Dnr E2015-03347

§37 Motion (2015:57) av Anna König Jerlmyr (M) om stadsodling. Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr E2015-03006

§38 Ökat ansvar till servicenämnden för centrala upphandlingar. Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr E2015-02702

§39 Program för upphandling och inköp samt klausul om antidiskriminering och meddelarfrihet. Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr E2015-03023