Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2016-02-04

Sammanträde 2016-02-04

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av minnesanteckningar från exploateringsnämndens möte med rådet för funktionshinderfrågor

7 Anmälan av minnesanteckningar från exploateringsnämndens strategiråd

8 Val av ordförande för exploateringsnämndens strategiråd för år 2016 (A)

10 Utvärdering av feriejobb. Svar på remiss (A)

11 Bostäder för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning. Svar på remiss från stadsrevisionen (A)

12 Motion av Anna König Jerlmyr (M) om enklare byggregler. Svar på remiss (A)

13 Förslag till ändring av Boverkets byggregler. Svar på remiss (A)

14 Betänkande av Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88). Svar på remiss (A)

15 Planering och byggande av studentbostäder. Svar på remiss från stadsrevisionen (A)

16 Riktlinjer för social investeringsfond i Stockholms stad. Svar på remiss (A)

17 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Halden 3 och del av fastigheten Akalla 4:1 samt inom fastigheten Telemark 1 och del av Akalla 4:1 i Husby till D. Carnegie & Co AB (PU)

Dnr: E2015-01142, E2015-01143

Rinkeby-Kista stdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Detaljplan för Tvärbana Norr Kistagrenen inom Stockholms stad. Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden Avtal med AB Storstockholms Lokaltrafik om finansiering och samverkan för utbyggnad av Tvärbana Norr Kistagrenen inom Stockholms stad. Godkännande Gång- och cykelkoppling mellan Annedal och Solvalla. Utredningsbeslut Medverkan i Tvärbana Norr Kistagrenen. Utredningsbeslut (PU + Tk)

19 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Akalla 4:1 på Tenstaterrassen i Tensta till Byggnadsfirman Viktor Hanson AB och för vårdboende, förskola och bostäder till Svenska Vårdbyggen AB (PU)

Dnr: E2015-03786

Spånga-Tensta stdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Detaljplan för Johannelund 4 i stadsdelen Vinsta. Svar på remiss av planförslag. Markanvisning för centrum och bostäder inom del av fastigheten Johannelund 4 i Vinsta till KF Stormarknadsfastigheter AB (PU)

Dnr: E2014-00429

Hässelby-Vällingby stdf

21 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Hässelby Villastad 14:35 i Hässelby Villastad till AB Borätt (PU)

Dnr: E2015-03735

Hässelby-Vällingby stdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Grimsta 1:2 i Grimsta till AB Borätt (PU)

Dnr: E2015-03736

Hässelby-Vällingby stdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Rapport avseende grönkompensation i planprogrammet för Västra delen av Nockebyhov (PU)

Dnr: E2015-03805

Bromma stdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Program för Södra Solvallastaden. Svar på remiss av programförslag (PU)

25 Tidig markreservation för bostäder, förskola och kommersiella ytor inom delar av fastigheten Midsommarkransen 1:1 och Västberga 1:1 i Midsommarkransen och Västberga till SSM Fastigheter AB (PU)

26 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Kristinebergs slott 10 i Kristineberg till AB Familjebostäder (PU)

Dnr: E2015-00413

Kungsholmen stdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

28 Överenskommelse om exploatering med tomträttsupplåtelse för hotell m.m. inom fastigheten Skansen 18 på Norrmalm med Stena Fastigheter Skansen AB (PU)

Dnr: E2015-02748

Norrmalm stdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

29 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Siljan 5 och Årsta 1:1 i Årsta till Besqab (PU)

Dnr: E2015-03773

Enskede-Årsta-Vantör stdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

30 Markanvisning för industri till Fastighets AB Brostaden och drivmedelsanläggning till OK-Q8 AB inom fastigheten Årsta 1:1 i Östberga (PU)

Dnr: E2015-03774

Enskede-Årsta-Vantör stdf

31 Program för Slakthusområdet i Johanneshov. Svar på remiss av programförslaget (PÙ)

Dnr: E2015-03738

Enskede-Årsta-Vantör stdf

*
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

32 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Örby 4:1 i Bandhagen till Wallenstam AB (PU)

Dnr: E2012-513-00875

Enskede-Årsta-Vantör stdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

33 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Horisonten 3, Fallskärmen 2 samt Flygledaren 3 i Skarpnäck till Green park S27 AB (PU)

34 Bostadsprojektet Kavringen-Saltvägen i Hökarängen. Reviderat inriktningsbeslut (PU)

35 Bostäder och förskola vid Grycksbovägen och Enskedevägen i Svedmyra. Reviderat genomförandebeslut (PU)

36 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Farsta till Veidekke Bostads AB (PU)

Dnr: E2015-03799

Farsta stdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

37 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Farsta Strand till JM AB (PU)

Dnr: E2015-03810

Farsta stdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

38 Mälarbanan sträckan Spånga-Barkarby. Överenskommelse om passager och finansiering av gång- och cykeltunnel. Inriktningsbeslut (PU + Tk)

39 Säkrare gångväg längs Årstaviken. Svar på remiss från kommunstyrelsen (PU)

40 Motion av Joakim Larsson (M) om utveckling av Evert Taubes terrass på Riddarholmen. Svar på remiss (PU)

41 Kapacitetshöjande åtgärder samt förbättrad trafiksäkerhet på Årstalänken, Väg E4E20 Essingeleden Södra Länken, Stockholms kommun. Anmälan av svar på remiss från Trafikverket (PU)

43 Tillägg till genomförandeavtal med Trafikverket avseende intunnling av Värtabanan, inom Hagastaden (SP)

44 Förskolor i Hagastaden. Svar på skrivelse från Jan Valeskog (S) m.fl. (SP)

45 Remiss av Solnas översiktsplan 2030 - utställning. Anmälan av svar på remiss. Kontorsyttrande (SP)

46 Stockholms miljöprogram 2016-2019. Svar på remiss från kommunstyrelsen (M&T)

47 Miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar i stadens planer och program. Svar på remiss från stadsrevisionen (M&T)

48 Gångplan för Stockholm - Svar på remiss (M&T)

49 Tyresåns vattenvårdsförbunds åtgärdsprogram för Tyresån och Kalvfjärden 2016-2021. Anmälan av svar på remiss (M&T)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret, Dnr E2016-00014

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, Dnr E2015-00001

§6 Anmälan av minnesanteckningar från exploateringsnämndens möte med rådet för funktionshinderfrågor, Dnr E2015-00001

§7 Anmälan av minnesanteckningar från exploateringsnämndens strategiråd, Dnr E2015-02439

§8 Val av ordförande för exploateringsnämndens strategiråd för år 2016, Dnr E2015-03478

§10 Utvärdering av feriejobb. Svar på remiss, Dnr E2015-03769

§11 Bostäder för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning. Svar på remiss från stadsrevisionen, Dnr E2015-03437

§12 Motion av Anna König Jerlmyr (M) om enklare byggregler. Svar på remiss, Dnr E2015-03460

§13 Förslag till ändring av Boverkets byggregler. Svar på remiss, Dnr E2015-03815

§14 Betänkande av Gestaltad livsmiljö ­- en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88). Svar på remiss, Dnr E2015-03827

§15 Planering och byggande av studentbostäder. Svar på remiss från stadsrevisionen, Dnr E2015-03777

§16 Riktlinjer för social investeringsfond i Stockholms stad. Svar på remiss, Dnr E2015-03431

§17 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Halden 3 och del av fastigheten Akalla 4:1 samt inom fastigheten Telemark 1 och del av Akalla 4:1 i Husby till D. Carnegie & Co AB, Dnr E2015-01142, E2015-01143

§18 Detaljplan för Tvärbana Norr Kistagrenen inom Stockholms stad. Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden. Avtal med AB Storstockholms Lokaltrafik om finansiering och samverkan för utbyggnad av Tvärbana Norr Kistagrenen inom Stockholms stad. Godkännande Gång- och cykelkoppling mellan Annedal och Solvalla. Utredningsbeslut Medverkan i Tvärbana Norr Kistagrenen. Utredningsbeslut, Dnr E2015-03237

§19 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Akalla 4:1 på Tenstaterrassen i Tensta till Byggnadsfirman Viktor Hanson AB och för vårdboende, förskola och bostäder till Svenska Vårdbyggen AB, Dnr E2015-03786

§20 Detaljplan för Johannelund 4 i stadsdelen Vinsta. Svar på remiss av planförslag. Markanvisning för centrum och bostäder inom del av fastigheten Johannelund 4 i Vinsta till KF Stormarknadsfastigheter AB, Dnr E2014-00429

§21 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Hässelby Villastad 14:35 i Hässelby Villastad till AB Borätt, Dnr E2015-03735

§22 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Grimsta 1:2 i Grimsta till AB Borätt, Dnr E2015-03736

§23 Rapport avseende grönkompensation i planprogrammet för Västra delen av Nockebyhov, Dnr E2015-03805

§24 Program för Södra Solvallastaden. Svar på remiss av programförslag, Dnr E2015-03671

§25 Tidig markreservation för bostäder, förskola och kommersiella ytor inom delar av fastigheten Midsommarkransen 1:1 och Västberga 1:1 i Midsommarkransen och Västberga till SSM Fastigheter AB, Dnr E2015-03690

§26 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Kristinebergs slott 10 i Kristineberg till AB Familjebostäder, Dnr E2015-00413

§28 Överenskommelse om exploatering med tomträttsupplåtelse för hotell m.m. inom fastigheten Skansen 18 på Norrmalm med Stena Fastigheter Skansen AB, Dnr E2015-02748

§29 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Siljan 5 och Årsta 1:1 i Årsta till Besqab, Dnr E2015-03773

§30 Markanvisning för industri till Fastighets AB Brostaden och drivmedelsanläggning till OK-Q8 AB inom fastigheten Årsta 1:1 i Östberga, Dnr E2015-03774

§31 Program för Slakthusområdet i Johanneshov. Svar på remiss av programförslaget, Dnr E2015-03738

§32 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Örby 4:1 i Bandhagen till Wallenstam AB, Dnr E2012-513-00875

§33 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Horisonten 3, Fallskärmen 2 samt Flygledaren 3 i Skarpnäck till Green Park S27 AB, Dnr E2014-02114

§34 Bostadsprojektet Kavringen-Saltvägen i Hökarängen. Reviderat inriktningsbeslut, Dnr E2015-03587

§35 Bostäder och förskola vid Grycksbovägen och Enskedevägen i Svedmyra. Reviderat genomförandebeslut, Dnr E2015-03598

§36 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Farsta till Veidekke Bostads AB, Dnr E2015-03799

§37 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Farsta Strand till JM AB, Dnr E2015-03810

§38 Mälarbanan sträckan Spånga-Barkarby. Överenskommelse om passager och finansiering av gång- och cykeltunnel samt ersättning för tillfälligt nyttjande. Inriktningsbeslut, Dnr E2016-00052

§39 Säkrare gångväg längs Årstaviken. Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr E2015-02986

§40 Motion av Joakim Larsson (M) om utveckling av Evert Taubes terrass på Riddarholmen. Svar på remiss, Dnr E2015-03432

§41 Kapacitetshöjande åtgärder samt förbättrad trafiksäkerhet på Årstalänken, Väg E4E20 Essingeleden Södra Länken, Stockholms kommun. Anmälan av svar på remiss från Trafikverket, Dnr E2015-03725

§43 Tillägg till genomförandeavtal med Trafikverket avseende intunnling av Värtabanan, inom Hagastaden, Dnr E2015-03919

§44 Förskolor i Hagastaden. Svar på skrivelse från Jan Valeskog (S) m.fl., Dnr E2015-02910

§45 Remiss av Solnas översiktsplan 2030 -­ utställning. Anmälan av svar på remiss. Kontorsyttrande, Dnr E2015-03591

§46 Stockholms miljöprogram 2016-2019. Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr E2015-03446

§47 Miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar i stadens planer och program. Svar på remiss från stadsrevisionen, Dnr E2015-03438

§48 Gångplan för Stockholm - Svar på remiss, Dnr E2015-03056

§49 Tyresåns vattenvårdsförbunds åtgärdsprogram för Tyresån och Kalvfjärden 2016-2021. Anmälan av svar på remiss, Dnr E2015-03341