Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2018-04-19

Sammanträde 2018-04-19

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, nr 1/2018 och nr 2/2018

6 Anmälan av minnesanteckningar från exploateringsnämndens strategiråd

8 Anmälan av ekonomisk uppföljning per mars 2018 (A)

9 Dataskyddsförordningen. Information och anmälan av dataskyddsombud för trafiknämnden och exploateringsnämnden (A + Tk)

10 Markanvisning för energiproduktionsanläggning inom fastigheten Hässelby Villastad 36:1 i Hässelby Villastad till Stockholm Exergi AB samt avtal om att avveckla Hässelbyverket och bygga bostäder på denna mark i Hässelby Strand. Inriktningsbeslut (PU) Hässelby-Vällingby stdf

11 Tvärbana Norr Kistagrenen. Genomförandeavtal för delsträcka Bromma flygplats. Genomförandebeslut (PU + Tk) Bromma stdf

12 Exploateringsavtal med förvärv av mark inom fastigheten Archimedes 1 i Mariehäll med Archimedes Fastighets AB. Genomförandebeslut (PU) Bromma stdf

13 Markanvisning för förskola inom fastigheten Åkeshov 1:1 i Nockebyhov till Skolfastigheter i Stockholm AB (PU) Bromma stdf

14 Tillägg till markanvisning för industri inom fastigheterna Lönelistan 1, Lönelistan 2, Timpenningen 2 samt del av Västberga 1:1 i Västberga till FastPartner AB och Fastighetsbolaget Timpenningen 2 KB (PU) Hägersten-Liljeholmens stdf

15 Idé kring utbyggnad för Centrala Telefonplan, del av fastigheten Västberga 1:1 m.fl., i stadsdelarna Midsommarkransen och Västberga. Svar på remiss av tidigt samråd (PU) Hägersten-Liljeholmens stdf

16 Projekt Bryggvägen inom Gröndal 1:1 i Gröndal. Reviderat genomförandebeslut (PU) Hägersten-Liljeholmens stdf

17 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Hasselholmen 1 i Vårberg till Brf Hasselholmen 1 (PU) Skärholmens stdf

19 Överenskommelse om exploatering med försäljning av fastigheterna Horisonten 3, Fallskärmen 2, Flygledaren 3 samt del av Luftskeppet 2 och del av Skarpnäcks gård 1:1 i Skarpnäck till Green Park S27 AB (PU) Skarpnäcks stdf

20 Överenskommelse om exploatering med försäljning respektive tomträtt, för bostäder och parkering inom fastigheterna Farsta 2:1 och Klockelund 1 i Farsta med Botrygg Projektutveckling 1 AB, Fastighets AB Klockelund BR, Larsboda 1 Fastighetsutveckling AB och Folkhem En AB samt Wallenstam AB, Fastighets AB Klockelund HR och Stockholm Parkering AB. Genomförandebeslut (PU) Farsta stdf

21 Markanvisning för förskolor inom fastigheterna Tornö 2, Kapellskär 1 och del av Farsta 2:1 i Farsta strand till Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) och markanvisning för äldreboende inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Farsta strand till Stenvalvet 245 Farsta AB (PU) Farsta stdf

22 Exploateringsavtal med Vasakronan Fastigheter AB avseende Nattugglan 14 på Södermalm (SP + Tk)

23 Tilläggsavtal till Markavtal mellan Stockholms stad, genom dess exploateringsnämnd och Stockholms Hamn AB (SP)

24 Slutredovisning av utbyggnad för Värtaterminalen och Värtapiren (SP)

25 Godsstrategi för Stockholmsregionen. Anmälan av svar på remiss (M&T)

26 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Tensta 4:10 samt inom del av fastigheten Akalla 4:1 i Tensta till D. Carnegie & Co AB (PU) Spånga-Tensta stdf

Dnr: E2016-03593

Bordlagt den 1 februari 2018, pkt 13 samt den 8 mars 2018, pkt 33
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Anmälan av delegationsbeslut fattade av exploateringsnämndens ordförande (FL)

28 Överenskommelse om exploatering med försäljning av mark för bostäder inom del av fastigheterna Vasastaden 1:16 och 1:45 (blivande kv. Coimbra och Oxford) i Hagastaden med Byggnadsfirman Erik Wallin AB (SP)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret, Dnr E2018-00025

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, Dnr E2018-00160

§6 Anmälan av minnesanteckningar från exploateringsnämndens strategiråd, Dnr E2018-00579

§8 Anmälan av ekonomisk uppföljning per mars 2018, Dnr E2018-00499

§9 Dataskyddsförordningen. Information och anmälan av dataskyddsombud för trafiknämnden och exploateringsnämnden, Dnr E2018-00877

§10 Markanvisning för energiproduktionsanläggning inom fastigheten Hässelby Villastad 36:1 i Hässelby Villastad till Stockholm Exergi AB samt avtal om att avveckla Hässelbyverket och bygga bostäder på denna mark i Hässelby Strand. Inriktningsbeslut, Dnr E2018-01106

§11 Tvärbana Norr Kistagrenen. Genomförandeavtal för delsträcka Bromma flygplats. Genomförandebeslut, Dnr E2018-01022

§12 Exploateringsavtal med förvärv av mark inom fastigheten Archimedes 1 i Mariehäll med Archimedes Fastighets AB. Genomförandebeslut, Dnr E2016-00769

§13 Markanvisning för förskola inom fastigheten Åkeshov 1:1 i Nockebyhov till Skolfastigheter i Stockholm AB, Dnr E2018-00960

§14 Tillägg till markanvisning för industri inom fastigheterna Lönelistan 1, Lönelistan 2, Timpenningen 2 samt del av Västberga 1:1 i Västberga till FastPartner AB och Fastighetsbolaget Timpenningen 2 KB, Dnr E2015-03783

§15 Idé kring utbyggnad för Centrala Telefonplan, del av fastigheten Västberga 1:1 m.fl., i stadsdelarna Midsommarkransen och Västberga. Svar på remiss av tidigt samråd, Dnr E2018-01026

§16 Projekt Bryggvägen inom Gröndal 1:1 i Gröndal. Reviderat genomförandebeslut, Dnr E2018-00432

§17 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Hasselholmen 1 i Vårberg till Brf Hasselholmen 1, Dnr E2017-01848

§19 Överenskommelse om exploatering med försäljning av fastigheterna Horisonten 3, Fallskärmen 2, Flygledaren 3 samt del av Luftskeppet 2 och del av Skarpnäcks gård 1:1 i Skarpnäck till Green Park S27 AB, Dnr E2018-00817

§20 Överenskommelse om exploatering med försäljning respektive tomträtt, för bostäder och parkering inom fastigheterna Farsta 2:1 och Klockelund 1 i Farsta med Botrygg Projektutveckling 1 AB, Fastighets AB Klockelund BR, Larsboda 1 Fastighetsutveckling AB och Folkhem En AB samt Wallenstam AB, Fastighets AB Klockelund HR och Stockholm Parkering AB. Genomförandebeslut, Dnr E2018-00256

§21 Markanvisning för förskolor inom fastigheterna Tornö 2, Kapellskär 1 och del av Farsta 2:1 i Farsta strand till Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) och markanvisning för äldreboende inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Farsta strand till Stenvalvet 245 Farsta AB, Dnr E2016-03230

§22 Exploateringsavtal med Vasakronan Fastigheter AB avseende Nattugglan 14 på Södermalm, Dnr E2018-00449

§23 Tilläggsavtal till Markavtal mellan Stockholms stad, genom dess exploateringsnämnd och Stockholms Hamn AB, Dnr E2018-00367

§24 Slutredovisning av utbyggnad för Värtaterminalen och Värtapiren, Dnr E2018-01048

§25 Godsstrategi för Stockholmsregionen. Anmälan av svar på remiss, Dnr E2018-00052

§26 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Tensta 4:10 samt inom del av fastigheten Akalla 4:1 i Tensta till D. Carnegie & Co AB, Dnr E2016-03593

Bordlagt den 1 februari 2018, pkt 13 samt den 8 mars 2018, pkt 33

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
26 protut.pdf (240 kb)

§27 Anmälan av delegationsbeslut fattade av exploateringsnämndens ordförande, Dnr E2016-00291

§28 Överenskommelse om exploatering med försäljning av mark för bostäder inom del av fastigheterna Vasastaden 1:16 och 1:45 (blivande kv. Coimbra och Oxford) i Hagastaden med Byggnadsfirman Erik Wallin AB, Dnr E2018-01489