Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2018-06-14

Sammanträde 2018-06-14

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, nr 4/2018, samt minnesanteckningar från presidiets möte med rådet

6 Anmälan av minnesanteckningar från exploateringsnämndens strategiråd

7 Anmälan av ekonomisk uppföljning per maj (A)

8 Revisionsberättelse och årsrapport 2017 för exploateringsnämnden. Svar på remiss från Stadsrevisionen (A)

9 Om affordable housing. Svar på motion (2017:75) från Christina Linderholm m.fl. (alla C) (A)

10 Modell för socialt värdeskapande analys (A + Sbk)

11 Program för Spångadalen. Svar på remiss av programförslag. Reviderat utredningsbeslut (PU) Spånga-Tensta/Rinkeby-Kista stdf

12 Projekt Bromma blocks inom kvarteret Trafikflyget i Bromma. Tilläggsavtal, försäljning av mark samt reviderat genomförandebeslut (PU) Bromma stdf

13 Nya bostäder och förskola inom fastigheten Ålsten 1:1 i Smedslätten (PU) Bromma stdf

14 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Ålsten 1:1 i Ålsten och Olovslund till Primula byggnads AB (PU) Bromma stdf

15 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Äppelviken 1:1 i Äppelviken till Primula byggnads AB (PU) Bromma stdf

17 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Geografiboken 1 i Abrahamsberg till Efib AB (PU) Bromma stdf

18 Markanvisning för kontor och hotell inom fastigheten Kristinebergs Slott 10 i Kristineberg till Skanska Fastigheter Stockholm AB (PU) Kungsholmens stdf

19 Tidigt samråd för Lövholmen 12 m.fl. i Liljeholmen. Svar på remiss av strukturplan (PU) Hägersten-Liljeholmens stdf

20 Programarbete för Centrala Skärholmen, del av Fokus Skärholmen, samt tidig markreservation för utredning av placering av samhällsfastighet på del av fastigheten Skärholmen 2:1 till Hemsö AB (PU) Skärholmens stdf

21 Markanvisning för bostäder, kultur och handel inom fastigheten Högsätra 10 samt del av Sätra 2:1 till Sätra Centrum Fastigheter AB och för bostäder samt studentbostäder inom fastigheten Djursätra 3, del av Högsätra 10 samt del av Sätra 2:1 till GreenDoor Sätra AB, i Sätra, Fokus Skärholmen. Inriktningsbeslut (PU) Skärholmens stdf

22 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Västberga 1:1 och Solberga 1:1 intill Apelsinlunden i Solberga till Serneke Projektstyrning AB (PU) Älvsjö stdf

23 Ansökan om tillstånd att bygga och använda en kraftledning (Nätkoncession för linje). Remiss från Svenska kraftnät. Anmälan av svar på remiss (PU) Enskede-Årsta-Vantörs stdf

24 Markanvisning för förskola inom fastigheten Skolfilmen 1 i Högdalen till Skolfastigheter i Stockholm AB SISAB (PU) Enskede-Årsta-Vantörs stdf

25 Detaljplan för bostäder inom fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i Björkhagen. Reviderat inriktningsbeslut (PU) Skarpnäcks stdf

26 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Långe Jan 2 i Kärrtorp till Brf Långe Jan 2 (PU) Skarpnäcks stdf

27 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Bagarmossen 1:4 samt del av fastigheten Skarpnäcks gård 1:1 i Bagarmossen till AB Stockholmshem (PU) Skarpnäcks stdf

28 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Farsta 2:1 i Larsboda till AB Familjebostäder och ByggVesta AB (PU) Farsta stdf

29 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Kälvesta 1:3 m.fl. i Kälvesta till BTH Projektutveckling 6 AB (PU) Hässelby-Vällingby stdf

30 Energihamnen på Östermalm. Inriktningsbeslut (SP)

31 Överenskommelse om exploatering med tomträttsupplåtelse för bostadsändamål samt ändring av tidigare markanvisning inom del av fastigheten Vasastaden 1:16 i Hagastaden, Norrmalm, med Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SP)

32 Exploateringsavtal med Vasakronan Fastigheter AB avseende Nattugglan 14 på Södermalm (SP + Tk)

33 Markanvisning för centrumändamål inom fastigheterna Södre Torn 1 och Södermalm 7:87, Mälarterrassen vid Slussen på Södermalm, till Atrium Ljungberg AB (SP)

34 Trafikverkets åtgärdsprogram för omgivningsbuller 2019-2023. Anmälan av svar på remiss (M&T)

35 Överenskommelse om exploatering med försäljning av fastigheterna Horisonten 3, Fallskärmen 2, Flygledaren 3 samt del av Luftskeppet 2 och del av Skarpnäcks gård 1:1 i Skarpnäck till Green Park S27 AB (PU) Skarpnäcks stdf

Dnr: E2018-00817

Bordlagt den 19 april 2018, pkt 19 och den 24 maj 2018, pkt 19
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

36 Markanvisning för kontor inom fastigheten Solna Haga 3:6 blivande Vasastaden (Stockholm) tillsammans med Stockholms läns landsting till Atrium Ljungberg AB (SP)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret, Dnr E2018-00025

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor samt minnesanteckningar från presidiets möte med rådet, Dnr E2018-00160

§6 Anmälan av minnesanteckningar från exploateringsnämndens strategiråd, Dnr E2018-00579

§7 Anmälan av ekonomisk uppföljning per maj 2018, Dnr E2018-00499

§8 Revisionsberättelse och årsrapport 2017 för exploateringsnämnden. Svar på remiss från Stadsrevisionen, Dnr E2018-00954

§9 Om affordable housing. Svar på motion (2017:75) från Christina Linderholm m.fl. (alla C), Dnr E2018-00540

§10 Modell för socialt värdeskapande analys, Dnr E2018-01765

§11 Program för Spångadalen. Svar på remiss av programförslag. Reviderat utredningsbeslut, Dnr E2018-01910

§12 Projekt Bromma blocks inom kvarteret Trafikflyget i Bromma. Tilläggsavtal, försäljning av mark samt reviderat genomförandebeslut, Dnr E2018-01913

§13 Nya bostäder och förskola inom fastigheten Ålsten 1:1 i Smedslätten, Dnr E2018-01959

§14 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Ålsten 1:1 i Ålsten och Olovslund till Primula byggnads AB, Dnr E2018-01956

§15 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Äppelviken 1:1 i Äppelviken till Primula byggnads AB, Dnr E2018-01957

§17 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Geografiboken 1 i Abrahamsberg till Efib AB, Dnr E2018-01820

§18 Markanvisning för kontor och hotell inom fastigheten Kristinebergs Slott 10 i Kristineberg till Skanska Fastigheter Stockholm AB, Dnr E2016-02987

§19 Tidigt samråd för Lövholmen 12 m.fl. i Liljeholmen. Svar på remiss av strukturplan, Dnr E2018-01422

§20 Programarbete för Centrala Skärholmen, del av Fokus Skärholmen, samt tidig markreservation för utredning av placering av samhällsfastighet på del av fastigheten Skärholmen 2:1 till Hemsö AB, Dnr E2018-01940

§21 Markanvisning för bostäder, kultur och handel inom fastigheten Högsätra 10 samt del av Sätra 2:1 till Sätra Centrum Fastigheter AB och för bostäder samt studentbostäder inom fastigheten Djursätra 3, del av Högsätra 10 samt del av Sätra 2:1 till GreenDoor Sätra AB, i Sätra, Fokus Skärholmen. Inriktningsbeslut, Dnr E2018-01916

§22 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Västberga 1:1 och Solberga 1:1 intill Apelsinlunden i Solberga till Serneke Projektstyrning AB, Dnr E2018-01927

§23 Ansökan om tillstånd att bygga och använda en kraftledning (Nätkoncession för linje). Remiss från Svenska kraftnät. Anmälan av svar på remiss, Dnr E2018-01525

§24 Markanvisning för förskola inom fastigheten Skolfilmen 1 i Högdalen till Skolfastigheter i Stockholm AB SISAB, Dnr E2017-03219

§25 Detaljplan för bostäder inom fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i Björkhagen. Reviderat inriktningsbeslut, Dnr E2018-01911

§26 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Långe Jan 2 i Kärrtorp till Brf Långe Jan 2, Dnr E2015-03451

§27 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Bagarmossen 1:4 samt del av fastigheten Skarpnäcks gård 1:1 i Bagarmossen till AB Stockholmshem, Dnr E2016-03661

§28 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Farsta 2:1 i Larsboda till AB Familjebostäder och ByggVesta AB, Dnr E2018-01917

§29 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Kälvesta 1:3 m.fl. i Kälvesta till BTH Projektutveckling 6 AB, Dnr E2017-00727

§30 Energihamnen på Östermalm. Inriktningsbeslut, Dnr E2018-01596

§31 Överenskommelse om exploatering med tomträttsupplåtelse för bostadsändamål samt ändring av tidigare markanvisning inom del av fastigheten Vasastaden 1:16 i Hagastaden, Norrmalm, med Stockholms Kooperativa Bostadsförening, Dnr E2018-00419

§32 Exploateringsavtal med Vasakronan Fastigheter AB avseende Nattugglan 14 på Södermalm, Dnr E2018-00449

§33 Markanvisning för centrumändamål inom fastigheterna Södre Torn 1 och Södermalm 7:87, Mälarterrassen vid Slussen på Södermalm, till Atrium Ljungberg AB, Dnr E2018-01942

§34 Trafikverkets åtgärdsprogram för omgivningsbuller 2019-2023. Anmälan av svar på remiss, Dnr E2018-01413

§35 Överenskommelse om exploatering med försäljning av fastigheterna Horisonten 3, Fallskärmen 2, Flygledaren 3 samt del av Luftskeppet 2 och del av Skarpnäcks gård 1:1 i Skarpnäck till Green Park S27 AB, Dnr E2018-00817

Bordlagt den 19 april 2018, pkt 19 och den 24 maj 2018, pkt 19

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
35 protut.pdf (226 kb)

§36 Markanvisning för kontor inom fastigheten Solna Haga 3:6 blivande Vasastaden (Stockholm) tillsammans med Stockholms läns landsting till Atrium Ljungberg AB, Dnr E2018-00289