Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2019-06-13

Sammanträde 2019-06-13

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Dnr: E2019-00056

Finns inget protokoll att anmäla.

6 Framtagande av markanvisningspolicy för vård- och omsorgsboenden. Svar på remiss (FL)

7 Redogörelse för pågående hyresrättsprojekt i stadsdelar med mer än 60 procent bostadsrätter, villor och radhus. Svar på skrivelse (FL)

8 Årsrapport 2018 för exploateringsnämnden. Svar på remiss från Stadsrevisionen (A)

9 Översyn av styrdokument och utarbetande av digitaliseringsprogram för Stockholms stad. Svar på remiss (A)

10 Stadens investeringar, projektrapport från stadsrevisionen. Anmälan av svar på remiss (A)

11 Ekonomisk uppföljning per maj, 2019 (E)

12 Policy för sociala medier i Stockholms stad. Svar på remiss (K)

13 Halvering av tomträttsavgälden för seniorbostäder. Svar på remiss (M&V)

15 Föravtal till exploateringsavtal för fastigheten Gjutmästaren 6 med Fastighets AB G-Mästaren. Markanvisning för kontor inom fastigheten Gjutmästaren 9 till Fastighets AB-G-Mästaren. Inriktningsbeslut (PU)

16 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Ulvsunda 1:1 i Riksby till AB Stockholmshem, Maxera Bostad 12 AB, Skanska Mark och Exploatering Nya Hem AB och Sveafastigheter Bostad AB. Markanvisning för skola och förskola inom fastigheten Ulvsunda 1:1 och Riksby 1:13 i Riksby till Skolfastigheter i Stockholm AB. Markanvisning för verksamheter inom fastigheten Ulvsunda 1:1 i Riksby till Sagax Projektu

17 Inbjudan till samråd gällande ny markförlagd 220 kV-ledning mellan Lövsta och Beckomberga. Anmälan av svar på remiss (PU)

18 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Grimsta 1:2 i Råcksta till Wallenstam Fastigheter 289 AB. Inriktningsbeslut (PU)

Dnr: E2019-01917

Hässelby-Vällingby stdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Skarabén 1 i Solberga till AB Stockholmshem (PU)

Dnr: E2019-01907

Älvsjö stdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Svanholmen 1 i Vårberg till Fastighetsaktiebolaget Vårbergstoppen. Markanvisning för bostäder, Geriatrik, HVB och bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning enligt SoL samt förskola och skola inom fastigheten Svanholmen 1 till Fastighets AB Vårholmen i Vårberg (PU)

Dnr: E2018-04365

Skärholmens stdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för stamnätsstation inom del av fastigheten Örby 4:1 i Högdalen med Affärsverket svenska kraftnät (PU)

Dnr: E2016-00402

Enskede-Årsta-Vantörs stdf

22 Åtgärda ödehus på Lilla Essingen. Svar på skrivelse (PU)

Dnr: E2019-01670

Kungsholmens stdf

23 Inbjudan till samråd gällande utökad depåkapacitet Högdalen - Anslutning till Farstagrenen. Anmälan av svar på remiss (PU)

24 Tilläggsavtal till överenskommelse om exploatering med tomträttsupplåtelse, för bostäder, centrum, handel, kontor och hotell inom fastigheten Hästskon 12 på Norrmalm med Vasakronan Fastigheter AB (SP)

25 Godkännande av överenskommelse om exploatering för befintlig tomträtt, för hotell inom fastigheten Ladugårdsgärdet 1:53 på Östermalm med Värtans Pärla Anno 1870 Ekonomisk Förening (SP)

26 En miljöbilsdefinition för Stockholms stad. Svar på remiss (M&T)

27 Förslag till VA-policy. Anmälan om svar på remiss (M&T)

28 Uppföljning av arbetet enligt modellen för socialt värdeskapande analys (SVA). Svar på skrivelse (M&T)

29 Utvärdering av parkeringsnormen. Svar på skrivelse (M&T)

30 Laglighetsprövning av Exploateringsnämndens beslut 2019-02-14, § 20, om markanvisning för flytande studentbostäder inom fastigheten Hjorthagen 1:3 på Östermalm, Norra Djurgårdsstaden, till Studieflyt AB (SP)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret, Dnr E2019-00150

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§6 Framtagande av markanvisningspolicy för vård- och omsorgsboenden. Svar på remiss, Dnr E2019-01292

§7 Redogörelse för pågående hyresrättsprojekt i stadsdelar med mer än 60 procent bostadsrätter, villor och radhus. Svar på skrivelse, Dnr E2019-01671

§8 Årsrapport 2018 för exploateringsnämnden. Svar på remiss från Stadsrevisionen, Dnr E2019-01169

§9 Översyn av styrdokument och utarbetande av digitaliseringsprogram för Stockholms stad. Svar på remiss, Dnr E2019-01320

§10 Stadens investeringar, projektrapport från stadsrevisionen. Anmälan av svar på remiss, Dnr E2019-01443

§11 Anmälan av ekonomisk uppföljning per maj, 2019, Dnr E2019-00480

§12 Policy för sociala medier i Stockholms stad. Svar på remiss, Dnr E2019-01235

§13 Halvering av tomträttsavgälden för seniorbostäder. Svar på remiss, Dnr E2019-01291

§15 Föravtal till exploateringsavtal för fastigheten Gjutmästaren 6 med Fastighets AB G-Mästaren. Markanvisning för kontor inom fastigheten Gjutmästaren 9 till Fastighets AB-G-Mästaren. Inriktningsbeslut Bromma stdf, Dnr E2019-01913

§16 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Ulvsunda 1:1 i Riksby till AB Stockholmshem, Maxera Bostad 12 AB, Skanska Mark och Exploatering Nya Hem AB och Sveafastigheter Bostad AB. Se fortsättning av rubrik nedan, Dnr E2015-02231

Markanvisning för skola och förskola inom fastigheten Ulvsunda 1:1 och Riksby 1:13 i Riksby till Skolfastigheter i Stockholm AB. Markanvisning för verksamheter inom fastigheten Ulvsunda 1:1 i Riksby till Sagax Projektutveckling AB. Inriktningsbeslut
Bromma stdf

§17 Inbjudan till samråd gällande ny markförlagd 220 kV-ledning mellan Lövsta och Beckomberga. Anmälan av svar på remiss, Bromma stdf, Dnr E2019-01553

§18 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Grimsta 1:2 i Råcksta till Wallenstam Fastigheter 289 AB, Hässelby-Vällingby stdf, Dnr E2019-01917

§19 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Skarabén 1 i Solberga till AB Stockholmshem, Älvsjö stdf, Dnr E2019-01907

§20 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Svanholmen 1 i Vårberg till Fastighetsaktiebolaget Vårbergstoppen. Markanvisning för bostäder, Geriatrik, HVB och bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning enligt SoL samt förskola och skola inom fastigheten Svanholmen 1 till Fastighets AB Vårholmen i Vårberg, Skärholmens stdf, Dnr E2018-04365

§21 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för stamnätsstation inom del av fastigheten Örby 4:1 i Högdalen med Affärsverket svenska kraftnät, Enskede-Årsta-Vantörs stdf, Dnr E2016-00402

§22 Åtgärda ödehus på Lilla Essingen. Svar på skrivelse, Kungsholmens stdf, Dnr E2019-01670

§23 Inbjudan till samråd gällande utökad depåkapacitet Högdalen ­ Anslutning till Farstagrenen. Anmälan av svar på remiss, Dnr E2018-04890

§24 Tilläggsavtal till överenskommelse om exploatering med tomträttsupplåtelse, för bostäder, centrum, handel, kontor och hotell inom fastigheten Hästskon 12 på Norrmalm med Vasakronan Fastigheter AB, Dnr E2019-01444

§25 Godkännande av överenskommelse om exploatering för befintlig tomträtt, för hotell inom fastigheten Ladugårdsgärdet 1:53 på Östermalm med Värtans Pärla Anno 1870 Ekonomisk Förening, Dnr E2018-02286

§26 En miljöbilsdefinition för Stockholms stad. Svar på remiss, Dnr E2019-01507

§27 Förslag till VA-policy. Anmälan om svar på remiss, Dnr E2019-01295

§28 Uppföljning av arbetet enligt modell för socialt värdeskapande analys (SVA). Svar på skrivelse, Dnr E2019-01672

§29 Utvärdering av parkeringsnormen. Svar på skrivelse, Dnr E2019-01673

§30 Laglighetsprövning av exploateringsnämndens beslut 2019-02-14, § 20, om markanvisning för flytande studentbostäder inom fastigheten Hjorthagen 1:3 på Östermalm, Norra Djurgårdsstaden, till Studieflyt AB, Dnr E2018-03611