Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2020-08-27

Sammanträde 2020-08-27

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret (A)

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Gemensamt dataskyddsombud vid trafiknämnden och exploateringsnämnden (A+Tk)

7 Låt föreningslivet ta över Fagerlids parklek i Hökarängen. Svar på skrivelse (PU)

8 Ersättningsinvesteringar vid exploatering av idrottsplatser. Svar på skrivelse (PU)

9 Utveckling av Husby samt markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Akalla 4:1 i stadsdelen Husby till Bonava Sverige AB, Sveafastigheter Bostad AB, ByggVesta AB och Sveaviken Bostad AB. Inriktningsbeslut Överenskommelse om exploatering och exploateringsavtal för bostäder inom fastigheten Oslo 1, m.fl. med AB Svenska Bostäder. Genomförandebeslut (PU) Rinkeby-Kista sdf

10 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Grimsta 1:2 i Hässelby strand till Riksbyggen ekonomisk förening (PU) Hässelby-Vällingby sdf

11 Överenskommelse om exploatering med tomträtt för utökad byggrätt för skoländamål inom fastigheterna Skogsnävan 1, Rödtoppan 1 och 7 mm i Kälvesta till Skolfastigheter i Stockholm AB. Genomförandebeslut (PU) Hässelby-Vällingby sdf

12 Tilläggsavtal till överenskommelse om exploatering för Bromma Blocks inom fastigheten Trafikflyget 9 i Bromma (PU) Bromma sdf

13 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Aspudden 2:1 i Aspudden till Sveafastigheter Utveckling AB. Inriktningsbeslut (PU) Hägersten-Liljeholmen sdf

14 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Gigan 19 i Långsjö, till C & C Dahl Fastigheter AB (PU) Älvsjö sdf

15 Markanvisning för bostäder till Einar Mattsson Projekt AB och för idrottshall till Skolfastigheter i Stockholm AB inom del av fastigheten Enskede Gård 1:1 i Årsta (PU) Enskede-Årsta-Vantör sdf

16 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i Hammarbyhöjden till JM AB. Inriktningsbeslut (PU) Skarpnäcks sdf

17 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostäder inom fastigheten Skalholt 1 i Kista med Brf Kista Square Garden, Kista Square Garden Kommersiellt AB, Brf Kista Square Garden 1, Brf Kista Square Garden 2, Brf Kista Square Garden 3 och Brf Kista Square Garden 4. Genomförandebeslut (PU)

18 Tvärbana norr (Kistagrenen). Avtal avseende genomförande av tillfällig omledning av E4. Genomförandebeslut (PU+Tk)

19 Markanvisning för idrottsändamål till Stockholms stads fastighetskontor samt dagvattenpark till Stockholm Vatten och Avfall AB inom del av fastigheten Akalla 4:1 i Tensta och Spånga (PU)

20 Norra Länken. Slutredovisning (SP+Tk)

21 Samråd gällande ansökan om förlängd koncession för 220kV luftledningar mellan Ekhagen och Ålkistan. Anmälan av svar på remiss (SP)

22 Markanvisning för kontor inom del av fastigheten Vasastaden 1:118 i Hagastaden, Vasastaden, till Fabege V 115 AB (SP)

23 Tilläggsavtal till avtal om nyttjande av mark för hamnverksamhet mm med Stockholms Hamn AB, samt upplåtelse av arrende inom fastigheten Ladugårdsgärdet 1:4 till Fastighets AB Kylrummet (SP)

24 Ökad trafiksäkerhet, bättre tillgänglighet och mer miljövänliga transporter på Djurgården. Motion från Jan Valeskog (S). Svar på remiss från kommunstyrelsen (SP)

25 Stärkt lokalt åtgärdsarbete, ingen övergödning (SOU 2020:10). Anmälan om svar på remiss (MoT)

26 Godstrafikplan för Huddinge kommun. Anmälan om svar på remiss (MoT)

27 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Enigheten 25 och Mariehäll 1:10 till PEAB Bostad AB och för skola inom fastigheterna Mariehäll 1:64, Mariehäll 1:65 och Mariehäll 1:10 i Mariehäll till SISAB. Inriktningsbeslut

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§6 Gemensamt dataskyddsombud vid trafiknämnden och exploateringsnämnden

§7 Låt föreningslivet ta över Fagerlids parklek i Hökarängen. Svar på skrivelse

§8 Ersättningsinvesteringar vid exploatering av idrottsplatser. Svar på skrivels

§9 Utveckling av Husby samt markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Akalla 4:1 i stadsdelen Husby till Bonava Sverige AB, Sveafastigheter Bostad AB, ByggVesta AB och Sveaviken Bostad AB. Inriktningsbeslut Överenskommelse om exploatering och exploateringsavtal för bostäder inom fastigheten Oslo 1, m.fl. med AB Svenska Bostäder. Genomförandebeslut

§10 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Grimsta 1:2 i Hässelby strand till Riksbyggen ekonomisk förening

§11 Överenskommelse om exploatering med tomträtt för utökad byggrätt för skoländamål inom fastigheterna Skogsnävan 1, Rödtoppan 1 och 7 mm i Kälvesta till Skolfastigheter i Stockholm AB. Genomförandebeslut

§12 Tilläggsavtal till överenskommelse om exploatering för Bromma Blocks inom fastigheten Trafikflyget 9 i Bromma

§13 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Aspudden 2:1 i Aspudden till Sveafastigheter Utveckling AB. Inriktningsbeslut

§14 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Gigan 19 i Långsjö, till C & C Dahl Fastigheter AB

§15 Markanvisning för bostäder till Einar Mattsson Projekt AB och för idrottshall till Skolfastigheter i Stockholm AB inom del av fastigheten Enskede Gård 1:1 i Årsta

§16 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i Hammarbyhöjden till JM AB. Inriktningsbeslut

§17 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostäder inom fastigheten Skalholt 1 i Kista med Brf Kista Square Garden, Kista Square Garden Kommersiellt AB, Brf Kista Square Garden 1, Brf Kista Square Garden 2, Brf Kista Square Garden 3 och Brf Kista Square Garden 4. Genomförandebeslut

§18 Tvärbana norr (Kistagrenen). Avtal avseende genomförande av tillfällig omledning av E4. Genomförandebeslut

§19 Markanvisning för idrottsändamål till Stockholms stads fastighetskontor samt dagvattenpark till Stockholm Vatten och Avfall AB inom del av fastigheten Akalla 4:1 i Tensta och Spånga

§20 Norra Länken. Slutredovisning

§21 Samråd gällande ansökan om förlängd koncession för 220kV luftledningar mellan Ekhagen och Ålkistan. Anmälan av svar på remiss

§22 Markanvisning för kontor inom del av fastigheten Vasastaden 1:118 i Hagastaden, Vasastaden, till Fabege V 115 AB

§23 Tilläggsavtal till avtal om nyttjande av mark för hamnverksamhet m.m. med Stockholms Hamn AB, samt upplåtelse av arrende inom fastigheten Ladugårdsgärdet 1:4 till Fastighets AB Kylrummet

§24 Ökad trafiksäkerhet, bättre tillgänglighet och mer miljövänliga transporter på Djurgården. Motion från Jan Valeskog (S). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§25 Stärkt lokalt åtgärdsarbete, ingen övergödning (SOU 2020:10). Anmälan om svar på remiss

§26 Godstrafikplan för Huddinge kommun. Anmälan om svar på remiss

§27 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Enigheten 25 och Mariehäll 1:10 till PEAB Bostad AB och för skola inom fastigheterna Mariehäll 1:64, Mariehäll 1:65 och Mariehäll 1:10 i Mariehäll till SISAB. Inriktningsbeslut