Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2022-06-09

Sammanträde 2022-06-09

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bråvallasalen, stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

Dnr: E2022-00046

Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret (A)
Dnr E2022-00046
P

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

7 Ekonomisk uppföljning per maj, 2022

Dnr: E2022-00841

Ekonomisk uppföljning per maj, 2022 (E)
Dnr E2022-00841
P
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Årsrapport 2021 för exploateringsnämnden. Svar på remiss från Stadsrevisionen

Dnr: E2022-01605

Årsrapport 2021 för exploateringsnämnden. Svar på remiss från Stadsrevisionen (A)
Dnr E2022-01605
P

9 Genomlysning av stadens markanvisningar. Svar på skrivelse från Clara Lindblom m.fl. (V)

10 Sänk tröskeln till en god bostad. SOU 2022:14. Anmälan av svar på remiss

11 Försäljning av Salem 5:7 och Salem 5:8

12 Projekt Mässtunneln. Genomförandeavtal med Stockholm Vatten AB

Dnr: E2022-01608

Projekt Mässtunneln. Genomförandeavtal med Stockholm Vatten AB (PUS TK)
Dnr E2022-01608
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Skrivelse om inställd busstrafik på Bjursätragatan på grund av bostadsbebyggelse. Svar på skrivelse

Dnr: E2022-01430

Skrivelse om inställd busstrafik på Bjursätragatan på grund av bostadsbebyggelse. Svar på skrivelse (PUS)
Enskede-Årsta-Vantör sdf
Dnr E2022-01430

14 Försäljning och upplåtelse av tomträtt till Nystad Stockholm idrott och skolfastigheter AB

15 Tilläggsavtal till exploateringsavtal med försäljning för bostäder och vårdboende inom fastigheterna Hägersten 2:3, del av Hägersten 2:22 och del av Hägersten 1:1 i Hägersten med Trust Real Estate AB

16 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Västberga 1:1 i Hägerstensåsen till Storstaden Stockholm Bostad AB och Storstaden Stockholm Fastigheter AB. Inriktningsbeslut

17 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheterna Sätra 2:1 och Vingårdsmännen 1 till Einar Mattsson Projekt AB samt tillägg till markanvisningar för bostäder inom del av fastigheterna Sätra 2:1, Amarantern 1 och Konstnärsgillet 1 i Bredäng till Svenska Bostäder AB och Primula Byggnads AB

18 Överenskommelse om exploatering med försäljning för bostäder inom fastigheten Sätra 2:1 i Bredäng med Obos Nya Hem Mark AB. Genomförandebeslut

19 Tidig markreservation för utredning av placering av sjukhus inom del av fastigheten Skärholmen 2:1 till Hemsö AB

20 Överenskommelse om exploatering med tomträtt, för gymnasieskola inom del av fastigheten Johanneshov 1:1 och del av fastigheten Kylhuset 15 i Johanneshov med Atrium Ljungberg AB. Genomförandebeslut

Dnr: E2022-02167

Överenskommelse om exploatering med tomträtt, för gymnasieskola inom del av fastigheten Johanneshov 1:1 och del av fastigheten Kylhuset 15 i Johanneshov med Atrium Ljungberg AB. Genomförandebeslut (PUS)
Enskede-Årsta-Vantör sdf
Dnr E2022-02167

21 Överenskommelse om exploatering med tomträtt för idrottshall inom fastigheten Johanneshov 1:1 m.fl. i Johanneshov med K2A Sam Förvärv I A

22 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Älvsjö 1:1 i Hagsätra till AB Stockholmshem. Inriktningsbeslut

23 Överenskommelse om exploatering med tomträtt, för bostäder inom del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 samt del av fastigheten Långe Jan 2 i Kärrtorp med Primula Byggnads AB samt Brf Långe Jan 2. Genomförandebeslut

24 Russinvägen. Reviderat genomförandebeslut

Dnr: E2022-02173

Russinvägen. Reviderat genomförandebeslut (PUS)
Farsta sdf
Dnr

25 Exploatering med tomträtt för bostäder och studentbostäder inom fastigheterna Anholt 1 och Jylland 1 i Kista. Reviderat genomförandebeslut

Dnr: E2011-01698

Exploatering med tomträtt för bostäder och studentbostäder inom fastigheterna Anholt 1 och Jylland 1 i Kista. Reviderat genomförandebeslut (PU VISP)
Rinkeby-Kista sdf
Dnr E2011-01698

26 Tillägg till genomförandeavtal rörande lokal för kultur- och evenemangs-verksamhet i Gasklocka 2, fastigheten Gasklockorna 2, i Hjorthagen, Norra Djurgårdsstaden

27 Överenskommelse om exploatering med upplåtelse av servitut för järnvägstrafik och järnvägsbro inom fastigheterna Norrmalm 4:41 och 4:62 på Norrmalm och Riddarholmen 1:31 på Riddarholmen med Staten genom Trafikverket

28 Markanvisning för vård- och omsorgsboende, bostäder och förskola inom del av fastigheten Hjorthagen 1:5 m.fl. till NREP AB, JM AB och Gimle Bostad AB i Hjorthagen, Norra Djurgårdsstaden

29 Markanvisning för studentbostäder inom fastigheten Famnen 6 i Åkeslund till AB Svenska Bostäder

Dnr: E2022-01704

Markanvisning för studentbostäder inom fastigheten Famnen 6 i Åkeslund till AB Svenska Bostäder (PU VISP)
Bromma sdf
Dnr
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

31 Lokalt åtgärdsprogram för Årstaviken

Dnr: E2019-02577

Lokalt åtgärdsprogram för Årstaviken (MLT MF TK SBK FK IF Svoa Hägersten-Älvsjö Enskede-Årsta-Vantör Södermalm)
Dnr E2019-02577

32 Lokalt åtgärdsprogram för Flaten

Dnr: E2019-05209

Lokalt åtgärdsprogram för Flaten (MLT MF TK SBK FK IF Svoa Skarpnäck)
Dnr

33 Prioriteringslista över förorenade områden som inte är föremål för exploatering. Redovisning av budgetuppdrag

34 Markanvisning för golfanläggning och godkännande av arrendeavtal inom fastigheten Enskede Gård 1:1 på Enskedefältet till Årsta Golf AB

35 Program för Vinsta-Johannelund. Svar på remiss

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Ekonomisk uppföljning per maj, 2022

§8 Årsrapport 2021 för exploateringsnämnden. Svar på remiss från Stadsrevisionen

§9 Genomlysning av stadens markanvisningar. Svar på skrivelse från Clara Lindblom m.fl. (V)

§10 Sänk tröskeln till en god bostad. SOU 2022:14. Anmälan av svar på remiss

§11 Försäljning av Salem 5:7 och Salem 5:8

§12 Projekt Mässtunneln. Genomförandeavtal med Stockholm Vatten AB

§13 Skrivelse om inställd busstrafik på Bjursätragatan på grund av bostadsbebyggelse. Svar på skrivelse

§14 Försäljning och upplåtelse av tomträtt till Nystad Stockholm idrott och skolfastigheter AB

§15 Tilläggsavtal till exploateringsavtal med försäljning för bostäder och vårdboende inom fastigheterna Hägersten 2:3, del av Hägersten 2:22 och del av Hägersten 1:1 i Hägersten med Trust Real Estate AB

§16 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Västberga 1:1 i Hägerstensåsen till Storstaden Stockholm Bostad AB och Storstaden Stockholm Fastigheter AB. Inriktningsbeslut

§17 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheterna Sätra 2:1 och Vingårdsmännen 1 till Einar Mattsson Projekt AB samt tillägg till markanvisningar för bostäder inom del av fastigheterna Sätra 2:1, Amarantern 1 och Konstnärsgillet 1 i Bredäng till Svenska Bostäder AB och Primula Byggnads AB

§19 Tidig markreservation för utredning av placering av sjukhus inom del av fastigheten Skärholmen 2:1 till Hemsö AB

§20 Överenskommelse om exploatering med tomträtt, för gymnasieskola inom del av fastigheten Johanneshov 1:1 och del av fastigheten Kylhuset 15 i Johanneshov med Atrium Ljungberg AB. Genomförandebeslut

§21 Överenskommelse om exploatering med tomträtt för idrottshall inom fastigheten Johanneshov 1:1 m.fl. i Johanneshov med K2A Sam Förvärv I A

§22 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Älvsjö 1:1 i Hagsätra till AB Stockholmshem. Inriktningsbeslut

§23 Överenskommelse om exploatering med tomträtt, för bostäder inom del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 samt del av fastigheten Långe Jan 2 i Kärrtorp med Primula Byggnads AB samt Brf Långe Jan 2. Genomförandebeslut

§24 Russinvägen. Reviderat genomförandebeslut

§25 Exploatering med tomträtt för bostäder och studentbostäder inom fastigheterna Anholt 1 och Jylland 1 i Kista. Reviderat genomförandebeslut

§26 Tillägg till genomförandeavtal rörande lokal för kultur- och evenemangs- verksamhet i Gasklocka 2, fastigheten Gasklockorna 2, i Hjorthagen, Norra Djurgårdsstaden

§27 Överenskommelse om exploatering med upplåtelse av servitut för järnvägstrafik och järnvägsbro inom fastigheterna Norrmalm 4:41 och 4:62 på Norrmalm och Riddarholmen 1:31 på Riddarholmen med Staten genom Trafikverket

§28 Markanvisning för vård- och omsorgsboende, bostäder och förskola inom del av fastigheten Hjorthagen 1:5 m.fl. till NREP AB, JM AB och Gimle Bostad AB i Hjorthagen, Norra Djurgårdsstaden

§29 Markanvisning för studentbostäder inom fastigheten Famnen 6 i Åkeslund till AB Svenska Bostäder

§33 Prioriteringslista över förorenade områden som inte är föremål för exploatering. Redovisning av budgetuppdrag

§34 Markanvisning för golfanläggning och godkännande av arrendeavtal inom fastigheten Enskede Gård 1:1 på Enskedefältet till Årsta Golf AB

§35 Program för Vinsta-Johannelund. Svar på remiss