Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2022-10-20

Sammanträde 2022-10-20

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bråvallasalen, stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Ekonomisk uppföljning per september, 2022

7 Rättegångsfullmakt till stadsledningskontorets juridiska avdelning

8 Försäljning av fastigheterna Huddinge Vidja 1:119-133, 1:261, 1:262. 1:281-283, 1:290, 1:325-329, 1:384-386, 1:486-492, 1:494-507, 1:509-524 samt 1:552 i Huddinge kommun

9 Markanvisning för seniorbostäder och vård- och omsorgsboende inom fastigheten Julpsalmen 4 i Liseberg till Föreningen Blomsterfonden Hägersten-Älvsjö sdf

10 Tilläggsavtal till markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Västertorp 1:1 i Västertorp till Botrygg Förvaltningsfastigheter AB

11 Tillägg till markanvisning för bostäder inom fastigheten Hägersten 1:1 intill Spöksonaten 1 i Hägersten till HEBA Fastighets AB

12 Markanvisning för bostads- och förskoleändamål inom del av fastigheten Sätra 2:1 i Sätra till Byggnadsfirman Erik Wallin AB och Skolfastigheter i Stockholm AB

13 Tillägg till för- och markanvisningsavtal inom del av fastigheterna Arenan 2, Enskede Gård 1:1 och Johanneshov 1:1 m.fl. i stadsdelen Johanneshov

14 Markanvisning för bostäder och lokaler inom fastigheten Länsmannen 1 samt del av fastigheten Enskede Gård 1:1 i Gamla Enskede till AB Familjebostäder

15 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheterna Västberga 1:1 och Likriktaren 7 till Resona Utveckling AB

16 Bostäder inom fastigheten Kärrtorp 1:1 och Hammarbyhöjden 1:1 i Kärrtorp. Reviderat inriktningsbeslut

17 Tillägg till markanvisning för bostäder inom fastigheten Grimsta 1:5 i Norra Ängby och Beckomberga till AB Stockholmshem. Inriktningsbeslut

18 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Hässelby Villastad 28:1 i Hässelby Villastad till Svenska Hem i Bromma Mark IV AB och Asplöv Fastighetsutveckling AB

19 Markanvisning för hotell inom fastigheterna Södermalm 7:87 och Ormen 9 i Södermalm till Centrum Anno 1647 AB. Inriktningsbeslut

20 Slutredovisning av utbyggnad för Jackproppen - Dp 2013-13780-54 inom fastigheten Jackproppen 1 i Östermalm

21 Godkännande av överlåtelse av markanvisning

22 Utlys en visionstävling för Bromma Parkstad och dess märkesbyggnad. Motion från Ulf Walther (S). Svar på remiss från kommunstyrelsen

23 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Eneby 1:1 i Eneby till Byggnadsfirman Viktor Hanson AB. Inriktningsbeslut

24 Om prövning och omprövning - en del av den gröna omställningen (SOU 2022:33). Anmälan om svar på remiss

Dnr: E2022-03059

Om prövning och omprövning - en del av den gröna omställningen (SOU 2022:33). Anmälan om svar på remiss (MLT)
Dnr E2022-03059

25 Slutbetänkande - Rätt för klimatet. Anmälan om svar på remiss

26 Hantering av schaktmassor och annat naturligt förekommande material som kan användas för anläggningsändamål. Anmälan om svar på remiss

27 Markanvisning för idrottsändamål inom del av fastigheten Älvsjö 1:1 i Hagsätra till fastighetsnämnden

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§6 Ekonomisk uppföljning per september, 2022

§7 Rättegångsfullmakt till stadsledningskontorets juridiska avdelning

§8 Försäljning av fastigheterna Huddinge Vidja 1:119-133, 1:261, 1:262. 1:281-283, 1:290, 1:325-329, 1:384-386, 1:486-492, 1:494-507, 1:509-524 samt 1:552 i Huddinge kommun

§9 Markanvisning för seniorbostäder och vård- och omsorgsboende inom fastigheten Julpsalmen 4 i Liseberg till Föreningen Blomsterfonden Hägersten-Älvsjö sdf

§10 Tilläggsavtal till markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Västertorp 1:1 i Västertorp till Botrygg Förvaltningsfastigheter AB

§11 Tillägg till markanvisning för bostäder inom fastigheten Hägersten 1:1 intill Spöksonaten 1 i Hägersten till HEBA Fastighets AB

§12 Markanvisning för bostads- och förskoleändamål inom del av fastigheten Sätra 2:1 i Sätra till Byggnadsfirman Erik Wallin AB och Skolfastigheter i Stockholm AB

§13 Tillägg till för- och markanvisningsavtal inom del av fastigheterna Arenan 2, Enskede Gård 1:1 och Johanneshov 1:1 m.fl. i stadsdelen Johanneshov

§14 Markanvisning för bostäder och lokaler inom fastigheten Länsmannen 1 samt del av fastigheten Enskede Gård 1:1 i Gamla Enskede till AB Familjebostäder

§15 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheterna Västberga 1:1 och Likriktaren 7 till Resona Utveckling AB

§16 Bostäder inom fastigheten Kärrtorp 1:1 och Hammarbyhöjden 1:1 i Kärrtorp. Reviderat inriktningsbeslut

§17 Tillägg till markanvisning för bostäder inom fastigheten Grimsta 1:5 i Norra Ängby och Beckomberga till AB Stockholmshem. Inriktningsbeslut

§18 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Hässelby Villastad 28:1 i Hässelby Villastad till Svenska Hem i Bromma Mark IV AB och Asplöv Fastighetsutveckling AB

§19 Markanvisning för hotell inom fastigheterna Södermalm 7:87 och Ormen 9 i Södermalm till Centrum Anno 1647 AB. Inriktningsbeslut

§20 Slutredovisning av utbyggnad för Jackproppen - Dp 2013-13780-54 inom fastigheten Jackproppen 1 i Östermalm

§21 Godkännande av överlåtelse av markanvisning

§22 Utlys en visionstävling för Bromma Parkstad och dess märkesbyggnad. Motion från Ulf Walther (S). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§23 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Eneby 1:1 i Eneby till Byggnadsfirman Viktor Hanson AB. Inriktningsbeslut

§24 Om prövning och omprövning - en del av den gröna omställningen (SOU 2022:33). Anmälan om svar på remiss

§25 Slutbetänkande - Rätt för klimatet. Anmälan om svar på remiss

§26 Hantering av schaktmassor och annat naturligt förekommande material som kan användas för anläggningsändamål. Anmälan om svar på remiss

§27 Markanvisning för idrottsändamål inom del av fastigheten Älvsjö 1:1 i Hagsätra till fastighetsnämnden