Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2022-12-08

Sammanträde 2022-12-08

Datum
Klockan
16:30
Plats
Glasbruket, Hantverkargatan 3D

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Sammanträdestider 2023 för exploateringsnämnden

7 Val av ledamöter till stadsbyggnadsnämndens och exploateringsnämndens gemensamma funktionshindersråd för åren 2023-2026

8 Ekonomisk uppföljning per november, 2022

9 Nytt avtal för upplåtelse av parkering till Stockholm Parkering AB

10 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Gröndal 1:1 i Gröndal till Folkhem Ask AB. Inriktningsbeslut

11 Tilläggsavtal till markanvisningsavtal för bostäder och lokaler inom delar av fastigheten Aspudden 2:1 i Aspudden med Riksbyggen och Wallenstam

12 Utveckling av Skärholmsvägen - från trafikmiljö till urbant stråk. Utredningsbeslut

13 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Örby 4:1 i Högdalen till Åke Sundvall Projekt AB. Inriktningsbeslut

14 Föravtal till exploateringsavtal avseende fastigheterna Godsägaren 1 och 2 samt markanvisning för bostäder inom fastigheten Godsägaren 3 i Gamla Enskede till Enskede Villa AB

15 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Bygeln 2, Bygeln 8, Bäverhanen 1, Bäverhanen 2 och del av Älvsjö 1:1 i Rågsved till K2A Hyr Förvärv I AB, K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB och Granitor Property Development AB. Inriktningsbeslut

16 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Landsfogden 6 och del av Skarpnäcks Gård 1:1 till Fastighets AB Rusthållarvägen 27

17 Godkännande av markförvärv för förskoleändamål avseende fastigheten Farsta strand 4:3 i Farsta. Utbyggnad av bostäder inom Farsta 2:1. Reviderat inriktningsbeslut

18 Slutredovisning av utbyggnad för studentbostäder inom fastigheterna Kanotisten 1 och Bobben 1 i Tallkrogen med Järntorget Bostad AB

19 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder och gata inom fastigheten Södermalm 9:1 i Södermalm med JM och Stockholmshem

20 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder inom projektet Annedal i Mariehäll

21 Avgränsningssamråd Värtaverket för att avskilja och lagra koldioxid BIO-CCS, samt förbränna slam. Anmälan om svar på remiss

22 Lokalt åtgärdsprogram för Bällstaån

23 Lokalt åtgärdsprogram för Igelbäcken

24 Lokal och regional klimatomställning - underlag inför klimatpolitisk handlingsplan 2023. Anmälan om svar på remiss

25 Ansvar för kommunalt avfall för vissa enskilda avfallsströmmar. Anmälan om svar på remiss

26 Överenskommelse om exploatering med försäljning respektive tomträtt för bostäder, kontor, centrum, förskola med mera inom fastigheterna Odde 1, Kista 2:4 och del av Akalla 4:1 i Kista med Fastighetsaktiebolaget Kista Alléväg med flera. Tilläggsmarkanvisning för parkering, förskola med mera inom delar av fastigheterna Odde 1 och Akalla 4:1. Genomförandebeslut

27 Tilläggsavtal med Fastighetspartner Bromma AB inom fastigheterna Ulvsunda 1:1 och Riksby 1:13 i Riksby. Reviderat inriktningsbeslut för Brommaprogrammet (Riksby)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§6 Sammanträdestider 2023 för exploateringsnämnden

§7 Val av ledamöter till stadsbyggnadsnämndens och exploateringsnämndens gemensamma funktionshindersråd för åren 2023-2026

§8 Ekonomisk uppföljning per november, 2022

§9 Nytt avtal för upplåtelse av parkering till Stockholm Parkering AB

§10 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Gröndal 1:1 i Gröndal till Folkhem Ask AB. Inriktningsbeslut

§11 Tilläggsavtal till markanvisningsavtal för bostäder och lokaler inom delar av fastigheten Aspudden 2:1 i Aspudden med Riksbyggen och Wallenstam

§12 Utveckling av Skärholmsvägen - från trafikmiljö till urbant stråk. Utredningsbeslut

§13 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Örby 4:1 i Högdalen till Åke Sundvall Projekt AB. Inriktningsbeslut

§14 Föravtal till exploateringsavtal avseende fastigheterna Godsägaren 1 och 2 samt markanvisning för bostäder inom fastigheten Godsägaren 3 i Gamla Enskede till Enskede Villa AB

§15 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Bygeln 2, Bygeln 8, Bäverhanen 1, Bäverhanen 2 och del av Älvsjö 1:1 i Rågsved till K2A Hyr Förvärv I AB, K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB och Granitor Property Development AB. Inriktningsbeslut

§16 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Landsfogden 6 och del av Skarpnäcks Gård 1:1 till Fastighets AB Rusthållarvägen 27

§17 Godkännande av markförvärv för förskoleändamål avseende fastigheten Farsta strand 4:3 i Farsta. Utbyggnad av bostäder inom Farsta 2:1. Reviderat inriktningsbeslut

§18 Slutredovisning av utbyggnad för studentbostäder inom fastigheterna Kanotisten 1 och Bobben 1 i Tallkrogen med Järntorget Bostad AB

§19 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder och gata inom fastigheten Södermalm 9:1 i Södermalm med JM och Stockholmshem

§20 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder inom projektet Annedal i Mariehäll

§21 Avgränsningssamråd Värtaverket för att avskilja och lagra koldioxid BIO-CCS, samt förbränna slam. Anmälan om svar på remiss

§24 Lokal och regional klimatomställning - underlag inför klimatpolitisk handlingsplan 2023. Anmälan om svar på remiss

§25 Ansvar för kommunalt avfall för vissa enskilda avfallsströmmar. Anmälan om svar på remiss

§26 Överenskommelse om exploatering med försäljning respektive tomträtt för bostäder, kontor, centrum, förskola med mera inom fastigheterna Odde 1, Kista 2:4 och del av Akalla 4:1 i Kista med Fastighetsaktiebolaget Kista Alléväg med flera. Tilläggsmarkanvisning för parkering, förskola med mera inom delar av fastigheterna Odde 1 och Akalla 4:1. Genomförandebeslut

§27 Tilläggsavtal med Fastighetspartner Bromma AB inom fastigheterna Ulvsunda 1:1 och Riksby 1:13 i Riksby. Reviderat inriktningsbeslut för Brommaprogrammet (Riksby)