Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2014-03-18

Sammanträde 2014-03-18

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare och tid för justering

2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

4 Uppdragsbekräftelse - Stadens energiarbete i egna fastigheter. Remissvar.

5 Uppdragsbekräftelse - Fossilbränsleoberoende organisation 2030. Remissvar.

6 Anläggande av tre konstgräsplaner på Sätra, Nälsta respektive Årstagårdens bollplaner. Förslag till inriktnings- och genomförandebeslut.

7 Uppförande av fyra enkla idrottshallar på Hjulsta BP, Hässelby Villastads BP, Sätra BP samt Blommensbergs BP. Förslag till inriktnings- och genomförandebeslut.

8 Upprustning av fasader på Högdalens sim- och idrottshall. Förslag till inriktnings- och genomförandebeslut

9 Byte av tak på Eriksdalsbadets hopptorn. Förslag till inriktnings- och genomförandebeslut.

10 Uppförande av bandy- och skridskohall. Inriktningsbeslut.

11 Byggnation av ny läktare med tillhörande servicelokaler på Grimsta IP. Förslag till genomförandebeslut.

12 Energieffektivisering. Slutrapport.

13 Uppgradering av fastighetsnämndens hissar enligt Boverkets föreskrift BFS 2006:26, H10. Slutrapport.

14 Uppförande av en enkel idrottshall på Sätra idrottsplats. Förslag till inriktnings- och genomförandebeslut

15 Uppförande av en enkel idrottshall på Hjulsta bollplan. Förslag till inriktnings- och genomförandebeslut

16 Uppförande av en enkel idrottshall på Hässelby Villastads bollplan. Förslag till inriktnings- och genomförandebeslut

17 Uppförande av en enkel idrottshall på Blommensbergs bollplan. Förslag till inriktnings- och genomförandebeslut

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

§4 Uppdragsbekräftelse - Stadens energiarbete i egna fastigheter. Remissvar, Dnr 1.6-484/2013

§5 Uppdragsbekräftelse - Fossilbränsleoberoende organisation 2030. Remissvar, Dnr 1.6-485/2013

§6 Anläggande av tre konstgräsplaner på Sätra, Nälsta respektive Årstagårdens bollplaner. Förslag till inriktnings- och genomförandebeslut, Dnr 4.2.1-067/2014

§7 Uppförande av fyra enkla idrottshallar på Hjulsta BP, Hässelby Villastads BP, Sätra BP samt Blommensbergs BP. Förslag till inriktnings- och genomförandebeslut

§8 Upprustning av fasader på Högdalens sim- och idrottshall. Förslag till inriktnings- och genomförandebeslut, Dnr 4.4-122/2014

§9 Byte av tak på Eriksdalsbadets hopptorn. Förslag till inriktnings- och genomförandebeslut, Dnr 4.4-099/2014

§10 Uppförande av skridsko- och bandyhall. Förslag till inriktningsbeslut, Dnr 4.4-092/2014

§11 Byggnation av ny läktare med tillhörande servicelokaler på Grimsta IP. Förslag till genomförandebeslut, Dnr 4.2.1-211/2013

§12 Energieffektivisering. Slutrapport, Dnr 4.1-069/2013

§13 Uppgradering av fastighetsnämndens hissar enligt Boverkets föreskrift BFS 2006:26, H10. Slutrapport, Dnr 4.2.1-124/2014

§14 Uppförande av en enkel idrottshall på Sätra idrottsplats. Förslag till inriktnings- och genomförandebeslut, Dnr 4.4-088/2014

§15 Uppförande av en enkel idrottshall på Hjulsta bollplan. Förslag till inriktnings- och genomförandebeslut, Dnr 4.4-149/2014

§16 Uppförande av en enkel idrottshall på Hässelby Villastads bollplan. Förslag till inriktnings- och genomförasndebeslut, Dnr 4.4-150/2014

§17 Uppförande av en enkel idrottshall på Blommensbergs bollplan. Förslag till inriktnings- och genomförandebeslut, Dnr 4.4-151/2014

§18 Förvaltningschefen informerar

§19 Frågor för beredning och övrig information