Din position: Hem > Stockholms stad > SGA Fastigheter > Sammanträde 2020-03-05

Sammanträde 2020-03-05

Datum
Klockan
09:00
Plats
SGA Fastigheter AB, Arenatorget 1, plan 7, Johanneshov
Bilagor till föredragningslista
Kallelse 200305.pdf (27 kb)

2 Val av justeringsmän enligt arbetsordningen för bolaget

3 Anmälan om protokollsjustering

- ordinarie styrelsesammanträde den 5 december 2019
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Uppföljning internkontrollplan 2019

9 Koncernstyrelsens beslut avseende kompletterande ägardirektiv

10 Anmälan av handlingar

12 Nästa styrelsemöte

- Ordinarie styrelsemöte torsdagen den 16 april 2020