Din position: Hem > Stockholms stad > SGA Fastigheter > Sammanträde 2021-03-11

Sammanträde 2021-03-11

Datum
Klockan
09:00
Plats
Arenatorget 1

2 Utseende av protokolljusterare

5 Uppföljning av internkontrollplan 2020 (utskickat)

8 Riktlinjer för direktupphandling SGA Fastigheter AB (utskickat)

9 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv (utskickat)