Din position: Hem > Stockholms stad > Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-03-20

Sammanträde 2014-03-20

Datum
Klockan
19:00
Plats
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, Astrakangatan 19, Hässelby gård

1 Utseende av protokolljusterare och tid för justering

Medborgarförslag

3:a Skatepark i Hässelby. Dnr 1.2.4-392-2013

3:b Boulebanor i Hässelby. Dnr 1.2.4-412-2013

Beslutsärenden

4 Månadsrapport februari 2014 - ekonomi och verksamhet. Dnr 1.2.1.-070-2014

5 Beloppsgränser för periodisering räkenskapsåret 2014. Dnr 2.1.051-2014

6 Ekeby och Paradsängen - uppföljning av hälso- och sjukvården 2013. Dnr 1.2.1-056-2014

7 Boendeplanering för äldre region Västerort-reviderad 2014. Dnr 1.2.1-071-2014

8 Uppföljning av vård- och omsorgsboenden, profilboenden, servicehus och hemtjänst inom äldreomsorgen. Dnr 1.2.1-072-2014

10 Näringslivsråd. Dnr 1.2.5-100-2014

Remisser och yttranden

11 Remissvar om ändrade riktlinjer för tobaks- och folkölstillsynen samt kontroll av receptfria läkemedel.

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 329-1800/2013. Dnr 1.5.1-558-2013

12 Förslag till strategi för att motverka hemlöshet i Stockholms stad 2014-2019.

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 325-1801/2013. Dnr 1.5.1-559-2013

13 Fossilbränsleoberoende organisation 2030.

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 310-15080/2013. Dnr 1.5.3-591-2013

14 Rekommendation att förlänga missbrukspolicyn samt komplettering doping.

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 325-1958/2013. Dnr 1.5.1-033-2014

Redovisningar och Anmälningar

15 Kvalitetsgarantier 2014. Dnr 1.2.1-089-2014

16 Redovisning av brukarenkät - äldreomsorg. Dnr 1.2.1-074-2014

17 Redovisning av brukarenkät - funktionsnedsättning. Dnr 1.2.1-075-2014

18 Patientsäkerhetsberättelser 2013. Dnr 1.2.1-073-2014

19 Skrivelse angående inrättande av ungdomsråd i Hässelby-Vällingby.

20 Guidade visningar i stadsdelens naturområden.

21 Protokoll från lokala Pensionärsrådet.

22 Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor.

23 Uppdragslista. Dnr 1.1.-076-2014

24 Inkomna handlingar (utdrag ur diarium). Dnr 1.6-077-2014

25 Förvaltningschefens information.

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (256 kb)

§1 Protokollsjusterare och tid för justering

§2 Godkännande av dagordning

§3:a Skatepark i Hässelby Medborgarförslag

§3:b Boulebanor i Hässelby Medborgarförslag

§4 Månadsrapport februari 2014 Ekonomi och verksamhet.

§5 Beloppsgränser för periodisering avseende räkenskapsåret 2014

§6 Ekeby och Paradsängen ­ Medicinskt ansvarig sjuksköterskas uppföljning av hälso- och sjukvården 2013

§9 Punkten utgår från dagens föredragningslista.

§10 Näringslivsråd

§11 Remissvar om ändrade riktlinjer för tobaks- och folkölstillsynen samt kontroll av receptfria läkemedel. Remiss från kommunstyrelsen, dnr 329-1800/2013

§12 Förslag till strategi för att motverka hemlöshet i Stockholms stad 2014-2019. Remiss från kommunstyrelsen, dnr 325-1801/2013

§13 Fossilbränsleoberoende organisation 20130. Remiss från kommunstyrelsen, dnr 310-15080/2013

§14 Rekommendation att förlängning missbrukspolicyn samt komplettering med doping. Remiss från kommunstyrelsen, dnr 325-1958/2013

§15 Kvalitetsgarantier 2014

§16 Redovisning av brukarenkät - äldreomsorgen

§17 Redovisning av brukarenkät - funktionsnedsättning

§18 Patientsäkerhetsberättelse 2013

§19 Skrivelse angående inrättande av ungdomsråd i Hässelby-Vällingby. Svar på skrivelse från (S MP V))

§20 Guidade visningar i stadsdelens naturområden. Svar på skrivelse från Leif Larsson (V)

§21 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens Pensionärsråd

§22 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

§23 Anmälan stadsdelsnämndens uppdragslista

§24 Anmälan inkomna handlingar

§25 Förvaltningens information

§26 Giftfri förskola. Anmäldes skrivelse den 20 mars 2014 från ledamot Lars Jakobsson m fl (MP) Dnr 4-146-2014.

§27 Patientsäkerhetsrapport Koppargården. Anmäldes skrivelse den 20 mars 2014 från vice ordförande Leif Larsson (V) och ledamot BengtRoxne m fl (S).

§28 Hårt tryck på västerorts kuratorer. Anmäldes skrivelse den 20 mars 2014 från vice ordförande Leif Larsson (V) Dnr 6-148-2014.