Din position: Hem > Stockholms stad > Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-03-19

Sammanträde 2015-03-19

Datum
Klockan
19:00
Plats
Astrakangatan 19, Hässelby, Cronqvistsalen

1 Utseende av protokolljusterare och tid för justering

3:a Medborgarförslag

Gångbro till Hässelby holme. Dnr 1.2.4-018-2015
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3:b Stadsodling eller kolonilotter i Råcksta. Dnr 1.2.4-022-2015

3:c Badvakter vid stadsdelens strandbad. Dnr 1.2.4-471-2014

Beslutsärenden

4 Månadsrapport februari 2015 - ekonomi och verksamhet. Dnr 1.2.1-073-2015

5 Boendeplanering för äldre i regionen Västerort-reviderad 2015. Dnr 1.2.1-072-2015

5:a Fyllnadsval till stadsdelsnämndens pensionärsråd. Dnr 1.1-007:4 2015

Anmälningar och Redovisningar

7 Skrivelse om hjärtstartare i stadsdelens lokaler.

Svar på skrivelse från (V), (S) och (MP). Dnr 2.4-548-2014

9 Anmälan funktionshinderinspektörernas årsrapport 2014. Dnr 1.2.1-090-2015

10 Protokoll från lokala Pensionärsrådet.

11 Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor.

12 Uppdragslista. Dnr 1.1-083-2015

13 Inkomna handlingar (utdrag ur diarium). Dnr 1.6-084-2015

14 Förvaltningschefens information.

- Information försörjningsstöd.

§1 Protokollsjusterare och tid för justering

§2 Godkännande av dagordning

§3:a Gångbro till Hässelby Holme

§3:b Medborgarförslag angående stadsodling eller odlingslotter i Råcksta

§3:c Medborgarförslag om badvakter vid stadsdelens strandbad

§4 Månadsrapport februari 2015 - ekonomi och verksamhet

§5:a Fyllnadsval till stadsdelsnämndens pensionärsråd

§7 Skrivelse angående hjärtstartare i stadsdelsförvaltningens lokaler. Svar på skrivelse från Leif Larsson (V), Bengt Roxne m fl (S) och Lars Jakobsson m fl (MP).

§9 Anmälan av funktionshinderinspektörernas årsrapport 2014

§10 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens Pensionärsråd

§11 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

§12 Anmälan stadsdelsnämndens uppdragslista

§13 Anmälan inkomna handlingar

§14 Förvaltningschefens information

§15 Hantering av medborgarförslag

§16 Stadsdelens fysiska miljö

§17 Val av ledamöter till Näringslivsråd