Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2008-11-18

Sammanträde 2008-11-18

Datum
Klockan
17:00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset.
Bilagor till föredragningslista
färdigt genom&inriktningsbeslut081105.pdf (164 kb)

Ärenden med personalrepresentation

1 Fastställande av dagordning

2 Anmälan av justerat protokoll

3 Justering av dagens protokoll

6 Frågor och diskussion tillsammans med Handikapprådet.

Genomgång av rådet arbete det senaste året och uppgifter som rådet vill jobba vidare med.
(Muntlig föredragning)

7 Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga - strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm 2009 - 2012". Remiss från kommunstyrelsen

8 Månadsrapport oktober 2008

10 Information om projektet 2012

11 Information och övriga frågor

Ärenden utan personalrepresentation

12 Genomförande och tilldelningsbeslut angående installation av video/resultat-tavla på Stockholm Stadion

Sekretess
Omedelbar justering
(Utsänt)