Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2013-05-21

Sammanträde 2013-05-21

Datum
Klockan
17:30
Plats
Virvelvind, stadshuset 5 tr.

1 Fastställande av dagordning

2 Anmälan av justerat protokoll

3 Justering av dagens protokoll

6 Fullstor idrottshall i Hjorthagen.

7 Inhyrning av idrottshallen Olympen

8 Inhyrning av idrottsytor i Campus Konradsberg

9 Ishall för konståkningen

Svar på skrivelse från Sätra Konståkningssällskap

10 Sponsringspolicy för Stockholms stads bolag

Remiss från kommunstyrelsen av motion av Åsa Jernberg (MP)

11 Stockholms stadion en elitarena för damfotboll

Remiss från kommunstyrelsen av motion av Stefan Nilsson, Åsa Jernberg
och Mats Berglund (alla MP)

12 Fotbollstält över Bellevue BP

Remiss från kommunstyrelsen av motion av Jan Valeskog (S)

13 Investeringsplan för roddbanan på sjön Magelungen i Farsta

14 Förelägganden från miljöförvaltningen rörande bassängbad

15 Anläggande av konstgräsfotbollsplan samt skolidrottsytor på Bromstens IP

Förslag till inriktningsbeslut
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Information och övriga frågor

§62 Fastställande av dagordningen

§63 Anmälan av justerat protokoll

§64 Justering av dagens protokoll

§65 Anmälningsärenden

§67 Fullstor idrottshall i Hjorthagen Utredningsbeslut Dnr: 411-354-2013

§68 Inhyrning av idrotthallen Olympen Dnr: 411-528-2013

§69 Inhyrning av idrottsytor i Campus Konradsberg Genomförandebeslut Dnr: 322-427-2013

§70 Ishall för konståkningen Svar på skrivelse från Sätra Konståkningssällskap Dnr: 412-155-2013

§71 Sponsringspolicy för Stockholms stads bolag Remiss från kommunstyrelsen av motion (2013:24) av Åsa Jernberg (MP) Dnr: 015-431-2013

§72 Stockholms stadion en elitarena för damfotboll Remiss från kommunstyrelsen av motion (2013:13) av Stefan Nilsson, Åsa Jernberg och Mats Berglund (alla MP) Dnr: 412-373-2013

§73 Fotbollstält över Bellevue BP Svar på remiss från kommunstyrelsen av motion (2013:27) av Jan Valeskog (S) Dnr: 015-320-2013

§74 Investeringsplan för roddbana på sjön Magelungen i Farsta Svar på skrivelse från Stockholms/Svealands roddistrikt Dnr: 425-875-2012

§75 Förelägganden från miljöförvaltningen rörande bassängbad Svar på skrivelse från Åsa Jernberg (MP) Dnr: 333-359-3013

§76 Anläggande av 11-manna konstgräsfotbollsplan samt skolidrottsytor på Bromstens IP Förslag till inriktningsbeslut Dnr: 412-513-2013

§77 Damfotbollens förutsättningar Anmälan av skrivelse från Åsa Jernberg och Axel Nekham (båda MP) Dnr 414-587-2013

§78 Utred det ökade behovet av dans- och idrottslokaler i Stockholm och samordna resurserna Anmälan av skrivelse av Emilia Bjuggren och Tomas Rudin (båda S) Dnr 411-588-2013