Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2014-11-18

Sammanträde 2014-11-18

Datum
Klockan
17:30
Plats
Stadshuset -Drätseln 4/2,18/3, 15/4, 17/6, 21/10, 18/11, 16/12 Glasbruket Hantverkargatan 3C 20/5, 23/9

1 Fastställande av dagordning.

2 Anmälan av justerat protokoll från sammanträde den 21 oktober - justerat den 24 oktober.

3 Justering av dagens protokoll - utseende av justerare.

4 Anmälan av delegationsbeslut.

A. Chefsbeslut - inköp av tillgänglighetsutrustning Skärholmens sim och idrottshall, dnr 324-934-2014. B. Chefsbeslut - deltagande i konferens Smart Cities & Sport Summit, dnr 013-961-2014. C. Chefsbeslut - utredningskostnad för solceller Eriksdalsbadet, dnr 013-962-2014. D. Chefsbeslut - videotavla med tillbehör till Eriksdalsbadet, dnr 324-977-2014.

5 Övriga anmälningsärenden.

A. Brevsvar från förvaltningen gällande förslag från medborgare om utökade skidspår Söderbysjön/Nackareservatet, dnr 426-511-2014. B. Brevsvar från förvaltningen gällande förslag från medborgare om modern konstsnöanläggning för längdskidor Ågesta, dnr 404-783-2014.

6 Månadsrapport oktober 2014, dnr 101-1211-2013. Kommer senare.

10 Remiss av Miljömålsberedningens delbetänkande Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten (SOU 2014:50)" länk till betänkandet. Dnr 015-872-2014.

11 Information och övriga frågor.

§114 Fastställande av dagordningen

§115 Anmälan av justerat protokoll

§116 Justering av dagens protokoll

§118 Övriga anmälningsärenden BESLUT

§119 Månadsrapport för oktober 2014 Dnr: 101-1211-2014

§123 Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten Remiss från kommunstyrelsen av Miljömålsberedningens delbetänkande (SOU 2014:50) Dnr 015-872-2014

§124 Information och övriga frågor