Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2015-12-15

Sammanträde 2015-12-15

Datum
Klockan
17:30
Plats
Stadshuset Stora kollegiesalen

1 Fastställande av dagordning.

2 Anmälan av justerat protokoll från sammanträde den 17 november 2015 - justerat den 19 november 2015.

3 Justering av dagens protokoll - utseende av justerare.

4 Anmälan av delegationsbeslut.

A. Anmäls på lista. Original finns i pärm.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Övriga anmälningsärenden.

A. Uppförande av en enkel idrottshall på Blommensbergs bollplan - Slutrapport. Dnr 411/259/2014 B. Sandåkra BP, framtagande av förfrågningsunderlag för anläggande 11-spels konstgräsplan Initieringsbeslut. Dnr 08.02.01/759/2015. C. Bagarmossens BP, utredning och projektering inför upprustning och modernisering med anläggande av en 11-spels konstgräsplan. Initieringsbeslut. Dnr 02.02.01/766/2015. D. Uppförande av en enkel idrottshall på Sätra idrottsplats - Slutrapport. Dnr 411/258/2014. E. Granskningsrapport Mälarhöjden Bredäng Hockey, dnr 01.04/1221/2015.

6 Månadsrapport november 2015. Kommer senare.

8 Utbyte av uttjänt konstgräs liksom toppbeläggning av friidrottsbanor på Hammarbyhöjdens idrottsplats - Inriktnings- och genomförandebeslut. Dnr 08.03.01/802/2015.

9 Utbyte av uttjänt konstgräs liksom toppbeläggning av friidrottsbanor på Västberga idrottsplats - Inriktnings- och genomförandebeslut. Dnr 08.03.01/801/2015.

10 Utbyte av uttjänt konstgräs liksom toppbeläggning av friidrottsbanor på Ängby Idrottsplats - Inriktnings- och genomförandebeslut. Dnr 08.03.01/800/2015.

11 Konsekvenser av exploatering av idrottsmark på Nockebyhovs bollplan. Dnr 08.01.01/1209/2015.

12 Ung livsstil - Lägesredovisning av andel fysiskt aktiva barn och ungdomar i Stockholms stad samt vilka idrotts-, motions- och rekreationsanläggningar barn ungdomar och vuxna önskar att staden ska satsa på. Dnr 03.02/1244/2015.

13 Fördelning av föreningsstöd 2016. Dnr 04.01-1082-2015.

14 Ökat ansvar till servicenämnden för centrala upphandlingar - remiss från kommunstyrelsen. Dnr 01.06/1134/2015.

16 Remiss av betänkandet Mål och myndighet - en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken, SOU 2015:86. Dnr 01.06/1242/2015.

18 Svar på skrivelse om ett nytt arenatänk - Svar på skrivelse av Bo Sundin (M), Daniele Fava (FP), Mikael Valier (KD) och Mathias Mellgren (C). Dnr 01.06-1148/2015.

19 Svar på skrivelse från (M), (FP), (KD), (C) - Effektivare användning av stadens lokaler. Dnr 01.01/1040/2015.

20 Tillgång till stadens gymnastiksalar - Svar på skrivelse av Bo Sundin m fl (M), Daniele Fava m fl (FP), Mikael Valier (KD), Mathias Mellgren (C). Dnr 01.06/1146/2015.

§132 Fastställande av dagordningen

§133 Anmälan av justerat protokoll

§134 Justering av dagens protokoll

§135 Anmälan av delegationsbeslut

§139 Utbyte av uttjänt konstgräs liksom toppbeläggning av friidrottsbanor på Hammarbyhöjdens idrottsplats - Inriktnings- och genomförandebeslut.

§140 Utbyte av uttjänt konstgräs samt toppbeläggning av friidrottsbanor på Västberga idrottsplats - Inriktnings- och genomförandebeslut

§141 Utbyte av uttjänt konstgräs samt toppbeläggning av friidrottsbanor på Ängby idrottsplats - Inriktnings- och genomförandebeslut

§142 Konsekvenser av exploatering av idrottsmark på Nockebyhovs bollplan

§143 Ung livsstil - Lägesredovisning av andel fysiskt aktiva barn och ungdomar i Stockholms stad samt vilka idrotts-, motions- och rekreationsanläggningar barn ungdomar och vuxna önskar att staden ska satsa på

§145 Ökat ansvar till servicenämnden för centrala upphandlingar - remiss från kommunstyrelsen.

§147 Remiss av betänkandet Mål och myndighet - en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken, SOU 2015:86

§152 Information och övriga frågor