Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2016-02-02

Sammanträde 2016-02-02

Datum
Klockan
17:30
Plats
Stockholms stadshus - Stora kollegiesalen

1 Fastställande av dagordning.

2 Anmälan av justerat protokoll från sammanträde 2015-12-15 -justerat den 2015-12-17

3 Justering av dagens protokoll - utseende av justerare.

4 Anmälan av delegationsbeslut.

A. Anmäls på lista. Original finns i pärm.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Övriga anmälningsärenden.

A. Remitterat medborgarförslag från Hässelby-Vällingby Medborgarförslag om badvakter vid utomhusbaden i Stadsdelen Hässelby. Vällingby - samordning för staden från IDF. Dnr 01.02/1296/2015 B. Vällingby BP. Initieringsbeslut. Dnr 08.03.01/1235/2015 C. Upprop till Stockholms stad. Skrivelse från Svenska Simförbundet och Stockholms simförbund. Dnr 08.01.01/11/2016 D. Skrivelse till nämnden från Högalids IF:s damlag. Dnr 02.06.01.06/1377/2015

7 Träningshall för skridsko och bandy på Tallkrogens BP utgår och ersätts med annat projekt. Reviderat genomförandebeslut. Dnr 08.02.01/1410/2015

8 Uppförande av träningshall för skridsko och bandy samt konstfryst utomhuspist på Gubbängens IP. Dnr 08.01.01/1411/2015

10 Upprustning av gymnastikhallsdelen med mera i Åkeshovs sim- och idrottshall.

Inriktnings- och genomförandebeslut. Dnr 09.01/33/2016
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Ny idrottshall, Västberga IP. Utredningsbeslut. Dnr 08.01.01/1408/2015

12 Anläggande av konstgräs på Gärdesskolans skolgård på Östermalm. Inriktnings- och genomförandebeslut. Dnr 08.03.01/1102/2015

13 Byte av kylanläggning samt justering av befintlig ispist på Östermalms IP. Genomförandebeslut. Dnr 08.03.01/1111/2015

15 Anläggande av ett 11-spels konstgräsfotbollsplan på Sandåkra BP. Inriktnings- och genomförandebeslut. Dnr 08.02.01/759/2015

16 Anläggande av ett 11-spels konstgräsfotbollsplan på Bagarmossen BP. Inriktnings- och genomförandebeslut. Dnr 08.02.01/766/2015.

17 Anläggande av ett 7-spels konstgräsplan med mera på Hässelby Villastads bollplan. Inriktnings- och genomförandebeslut. Dnr 08.03.01/1359/2015

18 Utvärdering av Fritid för alla. Rapport. Dnr 02.04.01/576/2015

19 Konsekvenser av exploatering av idrottsmark på Södra Ängby BP. Utredningsbeslut. Dnr 08.01.01/1412/2015

20 Värdskap för Tour de France-sträcka i Stockholm. Remiss från kommunstyrelsen av motion (2015:79). Dnr 01.06/1332/2015

21 Effektivt nyttjande av stadens skollokaler. Remiss från kommunstyrelsen av motion (2015:70). Dnr 01.06/1405/2015

22 Utvärdering av feriejobb för unga. Remiss från kommunstyrelsen.

23 Stockholms miljöprogram 2016-2019. Remiss från kommunstyrelsen.

24 En frisinnad och folkligt förankrad namngivning av platser i Stockholms stad.

Remiss från kommunstyrelsen av motion (2015:72). Dnr 01.06/1280/2015.

25 Gångplan för Stockholm. Remiss från kommunstyrelsen. Dnr 01.06/1177/2015

26 Upphandling av stadens gymverksamhet. Remiss från kommunstyrelsen av motion (2015:62). Dnr 01.06/1106/2015.

27 Framkomlighet vid evenemang. Remiss från kommunstyrelsen av motion (2015:65). Dnr 01.06/1151/2015

28 Riktlinjer för social investeringsfond i Stockholms stad.

29 Plan för säkra skolvägar i Stockholms stad. Remiss från trafiknämnden.

31 Bidrag till BAUHAUS-galan 2016. Dnr 04.03/1283/2015.

32 Övriga frågor.

- information avseende anmälda sexuella trakasserier på simhallarna

§1 Fastställande av dagordningen

§2 Anmälan av justerat protokoll

§3 Justering av dagens protokoll

§4 Anmälan av delegationsbeslut

§7 Träningshall för skridsko och bandy på Tallkrogens BP utgår. Slutredovisning. Dnr 08.02.01/1410/2015

§8 Uppförande av träningshall för skridsko och bandy samt konstfryst utomhusispist på Gubbängens IP - Utredningsbeslut Dnr 08.01.01/1411/2015

§10 Upprustning av gymnastikhallsdelen med mera i Åkeshovs sim- och idrottshall. Inriktnings- och genomförandebeslut

§11 Ny idrottshall, Västberga IP - Utredningsbeslut Dnr 08.01.01/1408/2015

§13 Byte av kylanläggning samt justering av befintlig ispist på Östermalms IP - Genomförandebeslut

§15 Anläggande av ett 11-spels konstgräsfotbollsplan på Sandåkra BP. Inriktnings- och genomförandebeslut Dnr 08.02.01/759/2015

§16 Anläggande av ett 11-spels konstgräsfotbollsplan på Bagarmossen BP. Inriktnings- och genomförandebeslut

§17 Anläggande av ett 7-spels konstgräsplan med mera på Hässelby Villastads bollplan - Inriktnings- och genomförandebeslut Dnr 08.03.01/1359/2015

§19 Konsekvenser av exploatering av idrottsmark på Södra Ängby BP. Utredningsbeslut

§20 Värdskap för Tour de France-sträcka i Stockholm - Remiss från kommunstyrelsen av motion (2015:79).

§21 Effektivt nyttjande av stadens skollokaler - Remiss från kommunstyrelsen av motion (2015:70). Dnr 01.06/1405/2015

§23 Stockholms miljöprogram 2016-2019 - Remiss från kommunstyrelsen Dnr 01.06/1262/2015

§24 En frisinnad och folkligt förankrad namngivning av platser i Stockholms stad - Remiss från kommunstyrelsen av motion (2015:72)

§25 Gångplan för Stockholm. Remiss från kommunstyrelsen Dnr 01.06/1177/2015

§26 Upphandling av stadens gymverksamhet - Remiss från kommunstyrelsen av motion (2015:62 )

§27 Framkomlighet vid evenemang - Remiss från kommunstyrelsen av motion (2015:65)

§28 Riktlinjer för social investeringsfond i Stockholms stad - Remiss från kommunstyrelsen. Dnr 01.06/1260/2015.

§29 Plan för säkra skolvägar i Stockholms stad - Remiss från trafiknämnden Dnr 01.06/1114/2015

§31 Bidrag till BAUHAUS-galan 2016 Dnr 04.03/1283/2015