Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2016-11-22

Sammanträde 2016-11-22

Datum
Klockan
17:30
Plats
Stockholms stadshus - Stora kollegiesalen

1 Fastställande av dagordning.

2 Anmälan av justerat protokoll från sammanträde 2016-10-25 justerat den 2016-10-28.

3 Justering av dagens protokoll - utseende av justerare.

4 Anmälan av delegationsbeslut. Anmäls på lista. Original finns i pärm.

5 Övriga anmälningsärenden.

A. Remiss av förslag till program för södra Skanstull i stadsdelen Södermalm.
B. Remiss av Kompletterande samråd om ny tunnelbana mellan Akalla och Barkarby station.
C. Remiss avseende utpekande av områden av riksintresse för friluftslivet.
D. Gubbängshallen - initieringsbeslut.
E. Fullstor idrottshall intill Årstafältet - initieringsbeslut.

6 Månadsrapport för oktober 2016

Dnr 01/02/312/201
Kommer senare.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Eriksdalsbadet, utbyte av vattenreningen. Inriktning- och genomförandebeslut.

8 Remiss om Grönare Stockholm - Förslag till nya riktlinjer för planering, genomförande och förvaltning av stadens parker och naturområden.

9 Svar på skrivelse från Daniele Fava (L) om "möjligheten för personer med funktionsnedsättning att delta i föreningslivet".

11 Remiss om Motion (2016:81) om utveckling av Vanadislunden med omnejd - svar på motion från Bo Sundin och Sophia Granswed (M).

12 Åtgärder på Hacksjöns skjutbana.

13 Förslag till sammanträdestider 2017. Dnr 01.03/1216/2016.

§146 Fastställande av dagordningen

§147 Anmälan av justerat protokoll

§148 Justering av dagens protokoll

§149 Anmälan av delegationsbeslut

§150 Övriga anmälningsärenden

§151 Månadsrapport för oktober 2016 dnr 01/02/312-2016

§152 Eriksdalsbadet, utbyte av vattenreningen. Inriktning- och genomförandebeslut. Dnr 08.01.01/1006/2016

§153 Remiss om Grönare Stockholm - Förslag till nya riktlinjer för planering, genomförande och förvaltning av stadens parker och naturområden Dnr 01.06-964/2016

§154 Möjligheten för personer med funktionsnedsättning att delta i föreningslivet Dnr 03.03.993-2016

§155 Remiss om Reviderat program för kvalitetsutveckling Dnr 01.06/784/2016

§156 Vanadislunden med omnejd - Remiss från kommunstyrelsen av motion 2016:81 av Bo Sundin och Sophia Granswed, båda (M) Dnr 2016/937

§157 Åtgärder på Hacksjöns skjutbana Dnr 09.01-1114/2016

§158 Förslag på tider för Idrottsnämndens sammanträden 2017 Dnr 01.03/1216/2016