Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2017-02-21

Sammanträde 2017-02-21

Datum
Klockan
17:30
Plats
Stora Kollegiesalen

1 Fastställande av dagordning.

2 Anmälan av justerat protokoll från sammanträde 2017-01-31 justerat den 2017-02-02.

3 Justering av dagens protokoll - utseende av justerare.

4 Anmälan av delegationsbeslut. Anmäls på lista. Original finns i pärm.

5 Övriga anmälningsärenden.

A. Protokoll nr 8. från FH rådets sammanträde 19 oktober 2016.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Anläggande av konstgräs på Norra Reals skolgård på Norrmalm och

Kungsholmens gymnasiums skolgård på Kungsholmen - Inriktnings- och
Genomförandebeslut, dnr 08.03.01/1278/2016.

9 Nybyggnad av fullstor idrottshall intill Årstafältet - utredningsbeslut, dnr 08.03.01/59/2017.

10 Nybyggnad av fullstor idrottshall invid Bolidenplan - Utredningsbeslut, dnr 08.01.01/78/2017.

11 Remiss om Stockholms stads filmstrategi, dnr 01.06/1296/2016.

12 Ökad tillgänglighet till simlokaler från (M), (KD), (L) och (C), dnr 03.01/1385/2016.

§14 Fastställande av dagordningen

§15 Anmälan av justerat protokoll

§16 Justering av dagens protokoll

§17 Anmälan av delegationsbeslut

§18 Övriga anmälningsärenden

§20 Anläggande av konstgräs på Norra Reals skolgård på Norrmalm och Kungsholmens gymnasiums skolgård på Kungsholmen Inriktnings- och genomförandebeslut Dnr 08.03.01/1278/2016

§22 Nybyggnad av fullstor idrottshall intill Årstafältet. Utredningsbeslut. Dnr 08.03.01/59/2017

§23 Nybyggnad av fullstor idrottshall invid Bolidenplan. Utredningsbeslut. Dnr 08.01.01/78/2017

§24 Stockholms stads filmstrategi - Svar på remiss från kommun-styrelsen om Stockholms stads filmstrategi Dnr 01.06/1296/2016

§25 Ökad tillgänglighet till simlokaler - Svar på skrivelse från Sophia Granswed m.fl. (M), Mikael Valier (KD), Daniele Fava (L) och Mathias Mellgren (C) Dnr 03.01.1385/2016

§26 Övriga frågor och information