Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2017-11-21

Sammanträde 2017-11-21

Datum
Klockan
17:30
Plats
Drätseln Stadshuset

Reservlokal om ej drätseln kan användas är Glasbruket Hantverkargatan 3D

1 Fastställande av dagordning.

2 Anmälan av justerat protokoll från sammanträde 2017-10-17 justerat den 2017-10-19.

3 Justering av dagens protokoll - utseende av justerare.

4 Anmälan av delegationsbeslut. Anmäls på lista. Original finns i pärm.

5 Övriga anmälningsärenden.

A. Kontorsremiss - reviderat förslag till naturreservat för Årstaskogen och Årsta
holmar. Dnr 01.06/942/2017.

B. Skrivelse från idrottsnämndens funktionshindersråd daterad 2017-10-25, dnr
02.06.01.06/1060/2017.

C. Lägesrapport - Upprustning av simhallen i Åkeshovs sim och idrottshall. dnr
411/860/2013.

D. Slutrapport - Upprustning och ombyggnad av Husbybadet dnr 08.03.01/310/2016.

E. Slutrapport - Byggnation av ny läktare med tillhörande servicebyggnad på Grimsta
dnr 412/514/2013.

6 Månadsrapport för oktober 2017. Dnr 01.02/283/2017.

7 Ny idrottshall i Slakthusområdet - utredningsbeslut. Dnr 08.01.01/913/2017.

8 Stockholms stads debitering av ideella fritidsbåtsklubbar anslutna till fritidsbåtarnas centralorganisationer Saltsjön Mälarens Båtförbund eller Stockholms Seglarförbund. Dnr 02.03.02/974/2017.

9 För ett tryggare och säkrare Stockholm, Stockholms stads trygghets- och säkerhetsprogram 2018-2021.Dnr 01.06/935/2017.

10 Fotbollsplaner i innerstaden - Svar på skrivelse från Bo Sundin m.fl. (M), Daniele Fava (L) och Mikael Valier (KD). Dnr 02.06.01.06/928/2017.

11 Svar på skrivelse om att hitta en alternativ placering för planerad skola på Bromstens IP - Svar på skrivelse från Daniel Fava (L), Bo Sundin m.fl. (M) och Mikael Valier (KD). Dnr 03.01/927/2017.

12 Temporärt tält för innerspel på Spånga IP - Svar på skrivelse från Daniel Fava (L), Bo Sundin m.fl. (M) och Mikael Valier (KD). Dnr 03.01/929/2017.

13 Sammanträdestider för idrottsnämnden 2018. Dnr 01.03/1008/2017.

14 Fyllnadsval till idrottsnämndens funktionshindersråd, dnr 01.03/1064/2017.

15 Upphandling av ramavtal för bottensugar. Dnr 02.04.02/1038/2017.

16 Upphandling av ramavtal för elektroniska nyckelskåp. Dnr 02.04.02/992/2017.

17 Upphandling av ramavtal för idrottsmateriel. Dnr 02.04.02/1037/2017.

18 Upphandling av evenemangsgolv. Dnr 02.04.02-1101-2017.

§125 Fastställande av dagordningen

§126 Anmälan av justerat protokoll

§127 Justering av dagens protokoll

§128 Anmälan av delegationsbeslut

§130 Månadsrapport oktober 2017 dnr 01.02/283/2017

§131 Ny idrottshall i Slakthusområdet - utredningsbeslut. Dnr 08.01.01/913/2017

§132 Stockholms stads debitering av ideella fritidsbåtsklubbar anslutna till fritidsbåtarnas centralorganisationer Saltsjön Mälarens Båtförbund eller Stockholms Seglarförbund. Dnr 02.03.02/974/2017

§133 För ett tryggare och säkrare Stockholm, Stockholms stads trygghets- och säkerhetsprogram 2018-2021 - Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 01.06/935/2017

§135 Svar på skrivelse om att hitta en alternativ placering för planerad skola på Bromstens IP Dnr 03.01/927/2017

§136 Temporärt tält för innespel på Spånga IP - Svar på skrivelse från Daniele Fava (L), Bo Sundin m.fl. (M) och Mikael Valier (KD) Dnr 03.01/929/2017.

§137 Förslag på tider för Idrottsnämndens sammanträden 2018 Dnr 01.03/1008/2017

§139 Upphandling av ramavtal för bottensugar Dnr 02.04.02/1038/2017.

§140 Upphandling av ramavtal för elektroniska nyckelskåp Dnr 02.04.02/992/2017

§141 Upphandling av ramavtal för idrottsmateriel Dnr 02.04.02/1037/2017

§142 Upphandling av evenemangsgolv Dnr 02.04.02-1101-2017