Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2018-05-22

Sammanträde 2018-05-22

Datum
Klockan
17:30
Plats
Glasbruket - Hantverkargatan 3D

1 Fastställande av dagordning.

2 Anmälan av justerat protokoll från sammanträde 2018-04-24 justerat den 2018-04-26

3 Justering av dagens protokoll - utseende av justerare.

4 Anmälan av delegationsbeslut. Anmäls på lista. Original finns i pärm.

5 Övriga anmälningsärenden:

A. Farsta sim- och idrottshall, solceller, beställning, anmälningsärende. dnr 08.03.01/269/2018. B. Eriksdalsbadet, bassängtäckning, anmälningsärende. dnr 08.03.01/267/2018. C. Gubbängens IP, ökad kyl- och el kapacitet inför anläggande av ny bandypist. Slutrapport, dnr 08.03.01/364/2018. D. Östermalms IP, byte kylanläggning och justering av befintlig ispist. Slutrapport, dnr 08.03.01/366/2018. E. Lägesrapport -Kämpetorp idrottshallar samt konstgräsplan. Dnr 08.03.01/367/2018.

6 Ändring i reglemente för idrottsnämnden- svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2018/453. dnr 01.06/292/2018

8 Revisionens årsrapport 2017 för idrottsnämnden - Yttrande över stadsrevisionens rapport. dnr 01.04/224/2018.

9 Vårbergs IP, etapp II - inriktningsbeslut, dnr 08.01.01/241/2016.

10 Ombyggnad och teknisk upprustning av Gubbängens bad och gymnastikhall - utredningsbeslut, dnr 08.03.01/355/2018.

12 Hyresavtal Kista Racketcenter AB. dnr 02.04.03/298/2018.

§59 Fastställande av dagordningen

§60 Anmälan av justerat protokoll

§61 Justering av dagens protokoll

§62 Anmälan av delegationsbeslut

§64 Ändring i reglemente för idrottsnämnden- svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2018/453 Dnr 01.06/292/2018

§66 Revisionens årsrapport 2017 för idrottsnämnden - Yttrande över stadsrevisionens rapport. Dnr 01.04/224/2018

§67 Vårbergs IP - inriktningsbeslut Dnr 08.01.01/241/2016