Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2018-06-19

Sammanträde 2018-06-19

Datum
Klockan
17:30
Plats
Idrottsförvaltningens lokaler Glasfibergatan 6 Älvsjö (fd Götalandsväg 230 hus 25)

1 Fastställande av dagordning.

2 Anmälan av justerat protokoll från sammanträde 2018-05-22 justerat den 2018-05-3. Justering av dagens protokoll - utseende av justerare.

3 Justering av dagens protokoll - utseende av justerare.

4 Anmälan av delegationsbeslut. Anmäls på lista. Original finns i pärm.

5 Övriga anmälningsärenden:

A. Medborgarhuset - lägesrapport, anmälningsärende. B. Anläggande av Järvafältets utomhusbad - lägesrapport. C. Protokoll från FH rådets sammanträde 16 maj samt protokoll från gemensamt studiebesök för idrottsnämndens och fastighetsnämndens den 14 maj. D. Gubbängens skridsko- och bandyhall, lägesrapport, anmälningsärende. E. Spånga ispist, slutrapport, anmälningsärende. F. Bredängsbadets slutrapport. G. Gubbängen, ispist, slutrapport, anmälningsärende

6 Månadsrapport maj 2018.

7 Lägesrapport - utredning borsttvätt för båtar. Dnr 09.02/447/2018

8 Anläggande av konstgräs och konstfryst ispist på Bäverdalens bollplan

9 Anläggande av konstgräs på Kälvesta bollplan, Inriktningsbeslut. Dnr 08.03.01/163/2018

10 Ishall på Kärrtorps IP - Svar på skrivelse från Bo Sundin m.fl. (M), Daniel Fava (L), Mikael Valier (KD), Mathias Mellgren (C) och Hammarby IF Ishockey. Dnr 02.06.01.06/290 och 02.06.01.06/374/2018

11 Skrivelse om X Games i Stockholm - Svar på skrivelse från Daniele Fava (L) samt Mikael Valier (KD). Dnr 03.01/502/2018

12 Remissvar - Fossilbränslefri organisation 2030. Dnr 01.06/442/2018

13 Bidrag till Djurgårdens IF Ishockeyförening för Urban Sports, Dnr 04.01- 309/2018.

14 Övriga frågor.

Efter sammanträdet kommer en sommarbuffé att serveras.

§72 Fastställande av dagordningen

§73 Anmälan av justerat protokoll

§74 Justering av dagens protokoll

§75 Anmälan av delegationsbeslut

§77 Månadsrapport maj 2018 Dnr 01.02/220/2018

§80 Anläggande av konstgräs på Kälvesta bollplan - inriktningsbeslut Dnr 08.03.01/163/2018

§82 Skrivelse om X Games i Stockholm ­ Svar på skrivelse från Daniele Fava (L) samt Mikael Valier (KD). Dnr 03.01/502/2018